|

Zkaženost lidu a úředníků…

Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.

Jean Jacques Rousseau

Podobné příspěvky