|

V manželství stejně jako …

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.

André Maurois

Podobné příspěvky