|

V lásce má větší cenu to,…

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.

José Ortega Y Gasset

Podobné příspěvky