|

Utišuj bolesti druhého a …

Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší.

Jan Špáta

Podobné příspěvky