|

Ušlechtilý muž mnoho ví a…

Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.

Konfucius

Podobné příspěvky