|

Ušlechtilý člověk pečuje …

Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.

Ze Samu Epikúros

Podobné příspěvky