|

Štěstí a blaženost nezále…

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.

Ze Samu Epikúros

Podobné příspěvky