|

Sokrates dotázán, zda muž…

Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: 'Ať uděláte to či ono, budete litovat.'.

Sókratés

Podobné příspěvky