|

Sklenku píti, zdrávu býti…

Sklenku píti, zdrávu býti, druhou píti, veselu býti, třetí píti, rozum se osvítí. Mnohé však pití všecko zřítí!

Podobné příspěvky