|

Silnému a moudrému nebyly…

Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.

John Ruskin

Podobné příspěvky