|

Shovívavý přítel je vlast…

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli.

Arenus

Podobné příspěvky