|

S rozumem nutno mít souci…

S rozumem nutno mít soucit, se srdcem nikoliv, protože je od přirozenosti statečné samo sebou.

#N/A

Podobné příspěvky