|

Ó jaký znalec lidí! Dětin…

Ó jaký znalec lidí! Dětinsky chce být s dětmi. Avšak dítě i strom hledají, co nad nimi jest.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Podobné příspěvky