|

Není společensky prospěšn…

Není společensky prospěšnější zůstat mladý, než klást na své děti nebo spoluobčany tíhu své staroby jako důsledek chybného způsobu života?

André Van Lysebeth

Podobné příspěvky