|

Není nutné, aby se náš ro…

Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo odhodlání a ctnost.

René Descartes

Podobné příspěvky