|

Nelze tvrdit nepravdu, ab…

Nelze tvrdit nepravdu, aby vzápětí nebylo nutno vymýšlet nepravdu následující.

Gotthold Ephraim Lessing

Podobné příspěvky