|

Nejbolestnější je vedle n…

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít …

Kárová D

Podobné příspěvky