|

Moudrost není v sebezapír…

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.

John Ruskin

Podobné příspěvky