|

Moudřejší nikdy neustoupí…

Moudřejší nikdy neustoupí, a pokud to udělá, dokazuje, že vůbec není moudrý, že jeho moudrost byla jen zdánlivá.

Stefan Kisielewski

Podobné příspěvky