|

Mládež chce poznávat živo…

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška.

Josef Čapek

Podobné příspěvky