|

Mír nemůže být držen nási…

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

Albert Einstein

Podobné příspěvky