|

Milovaná dívka neví nic, …

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

William Shakespeare

Podobné příspěvky