|

Manželství je společenstv…

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Ambrose Gwinett Bierce

Podobné příspěvky