|

Málokteré přátelství by v…

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.

Blaise Pascal

Podobné příspěvky