|

Lepší pivo v žaludku, než…

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích

Jára Cimrman

Podobné příspěvky