|

Laskavý jazyk je magnet p…

Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.

Bahá’u’lláh

Podobné příspěvky