|

Každý člověk má usilovat …

Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky.

Thomas Hobbes

Podobné příspěvky