·

Blahoslaven budiž Bůh, náš Pán a Pán všeho světa, že mne neučinil ženou.

·

Člověk se donaha odkope, když jde o peníze, když se vzteká a když je opilý.

·

Co vtip nejvíce potřebuje? Vypravěče s dobrou pamětí a posluchače, jenž rád zapomíná.

·

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby.

·

Každý učitel tě něčemu naučí, no nejvíce tě naučí vlastní žáci.

·

Kdo ve dvaceti není dost zdráv, ve třiceti dost chytrý, ve čtyřiceti dost bohat, ten si do sta let nepolepší.

·

Otec dává synovi a jsou samý smích. Dává-li otci syn, pláče každý z nich.

·

Sedí dva židovští žebráci na ulici, jeden z nich má plný klobouk stokorun a druhý ani korunu. Jde kolem Čech a rozlobí se na toho s plným kloboukem a říká: "Ty hamoune, ty se s tím chudákem nerozdělíš! Tak abys věděl, tobě nedám nic a tomu chudákovi, abych tě naštval, dám 500 korun! Čech to udělá a odejde. Po chvíli žebrák s plným kloboukem vezme těch 500 korun dá je do svého klobouku a pohrdavě utrousí: "Nás Židy bude někdo učit žebrat!"