·

Děti vychované – rodičům věnec; děti zpovykané – rodičům konec.

·

I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než se do něho vejce.

·

Jako panna – v trní zamotaná, jako žena – do želez uvržena, jako vdova – zalitá do olova.

·

Než začneš jinému jámu kopat – dobře změř, kolik měříš.

·

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů.