·

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát – vdám se.

·

Když se narodí dcera, jako by se sedm loupežníků do komory vloupalo.

·

Má-li pánbůh dáti zdraví, pomůže i lejno kraví. Má-li dáti smrt, nepomůže ani zlata čtvrt.

·

Mužský má být trochu hezčí než čert a ženská trochu ošklivější než anděl.

·

Na světě jako v lázni. Čím kdo výše sedí, tím více se potí.

·

Pil – umřel, nepil – umřel taky. To už je lepší pít a umřít.

·

Sedlák by rád měl každý týden jiného rychtáře, každý měsíc jiného správce a každý rok jiného pána.

·

Slovo vyřčené, dědictví ztracené, čas jenž pomine, s vodou co uplyne – nikdy se nenavrátí.

·

Zvon do kostela lidi přizývá, a sám v kostele nikdy nebývá.