·

Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.

·

Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne.

·

I kdyby Tě chválilo tisíc úst najednou – nikdy mezi nimi nesmí být ta tvoje.

·

Jazyk je jako lev: udržíš-li ho, ubrání tě; pustíš-li ho, roztrhá tě.

·

Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel.

·

Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.

·

Když myši i kočka najdou stejnou víru – je to konec prodavače sýrů.

·

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl.

·

Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov.

·

Odhoďte všechny vzpomínky. Nemluvte o minulém; žijme ve světle lásky a všechno druhé nechť pomine.

·

Osel zná sedm způsobů, jak plavat, ale když uvidí vodu, na všechny zapomene.

·

Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí.