·

Kdo máš zlou ženu, veď ji na pouť do Kyjova a z Kyjova do Buchlova a z Buchlova do Modřic – napraví se.