·

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek.

·

Kdo řekl a udělal, je člověk, kdo neřekl a udělal – je lev, kdo řekl a neudělal – je osel.

·

Když už se nemůžeš vyhnout, vezmi vandráka na vůz, ale ranec ať si nese sám.

·

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem – nešťastníci, předurčení k záhubě.

·

Vlkovi četli evangelium a on povídá: Rychle skončete, nebo mi stádo odejde.

·

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím.