·

Není nutné vypít celé moře, abychom zjistili, že je v něm slaná voda.

·

Vytáhneš ho z vody – a on tě hodí do ní, abys mu jeho čepici vytáhl.