·

Žena je jako stín – běžíš za ní, utíká, utíkáš od ní, běží za tebou.