·

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa.