·

Ať už máte zdraví jakékoli, do konce života vám nevydrží.

·

Bylina bez květu, panna bez studu řídko přichází k jakému užitku.

·

Chceš-li moudrým mužem slouti, dej mnohé řeči kolem sebe plouti.

·

Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li do bídy.

·

Kdo nemá nic, rád by něco, kdo má něco, schlamst by všecko.

·

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.

·

Když se starý člověk jednoho rána probudí a nic ho nebolí, znamená to, že je mrtvý.

·

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá – té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci.

·

Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.