Téměř vždycky je snazší do něčeho zabřednout než se z toho vyhrabat.

Chcete-li, aby vás ještě něco nového napadlo, vložte dopis do obálky a zalepte ji.

Doba potřebná k nápravě situace je nepřímo úměrná času, během něhož se něco pokazí.

Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace.

Ideální kandidát se objeví zpravidla den poté, co je místo obsazeno.

1. Aby mohlo být lépe, musí být hůře.
2. Kdo říkal, že bude lépe?

Nalezneme-li čtyři různé faktory, díky nimž se náš postup může nevydařit, a vystříháme-li se jich, rázem se objeví pátý faktor.

Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství. Krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

Základem je týmové práce. Neúspěch můžete svést na druhého.

Snažíte-li se zachytit padající křehký předmět, naděláte víc škody, než kdybyste ho nechali spadnout.

Moudří lidé jsou šťastní, když objeví pravdu, hlupáci, když objeví lež.

Pravděpodobnost, že se něco stane, je nepřímo úměrná tomu, nakolik je žádoucí, aby se tak stalo.

Jde-li to s věcmi do háje, nikdo netuší, jak může být hluboký.

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti.
Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.

Pouze v jediném případě si můžeme být neomylně jisti: jsme-li si jisti, že se mýlíme.

Pokud situace vyžaduje soustředěný přístup, objeví se současně s ní soustředěné vyrušování.

Chybovati je lidské – a svalit chybu na druhého ještě lidštější.

Ať vyhráváte nebo prohráváte, stejně nakonec prohrajete.

Čím příšerněji vás ostříhají, tím pomaleji to odrůstá.

Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, už dopředu ví, na koho to svalí.

Člověk začne jednat rozumně, až selžou všechny ostatní varianty.

Nejdůležitější informace se nacházejí na té části mapy, která je utržená.

Každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš krátký.

1. Všechno souvisí se vším.
2. Nic netrvá věčně.
3. Všeho dočasu.

1. Tuk se rozrůstá tak, aby zaplnil jakýkoliv oblek, jejž si na sebe vezmete.
2. Obézní člověk kráčí vždy středem chodby.

Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z vás tahají rozumy, aby vám měli co poradit.

Jakmile rozešlete všechna přání, přijde vám od někoho, na koho jste zapomněli.

Na ničem příliš nezáleží a je jen málo věcí, na kterých záleží vůbec.

Záporné prognózy přinášejí záporné výsledky.
Kladné prognózy přinášejí záporné výsledky.

Proměnné hodnoty se nemění, stálé veličiny jsou ale velmi proměnlivé.

V Americe nezáleží na tom, kolik co stojí, ale kolik na tom ušetříte.

Pohon na všechna čtyři kola prostě znamená, že uváznete na hůře přístupných místech.

Každý pokus o vytištění Murphyho zákonů vede ke zničení tiskárny.

Stroje jsou od toho, aby pracovaly, lidé zase proto, aby přemýšleli.

1. Je-li to zelené nebo se to hýbe, patří to do biologie.
2. Smrdí-li to, patří to do chemie.
3. Nefunguje-li to, patří to do fyziky.

Ať se stane cokoli, dělejte, jako by to bylo ve scénáři.

Vzápětí po manželčiných narozeninách zjistíte, že dárek, který jste jí dali, o polovinu zlevnili.

Čím je trvání částice kratší, tím nákladnější je ji vyrobit.

Nakonec se vždy potvrdí, že každý složitý fungující systém se zrodil z jednoduchého fungujícího systému.

Usilujete-li o nějaké postavení, stačí si postavit hlavu.

Projekt je schválen jedině tehdy, jsou-li členové schvalovací komise v případě neúspěchu z obliga a naopak sklidí-li v případě úspěchu veškeré vavříny.

Ve chvíli, kdy vám letuška servíruje kávu, vletíte s letadlem do vzdušného víru.

Nic není tak malé, abychom toho nemohli mít až nad hlavu.

Když se vám u automatu rozsypou mince, desetníky vám zůstanou u nohou, kdežto ostatní se zakutálí bůhvíkam.

Ten, kdo odvádí nejméně práce, sklízí největší uznání.

Čím dřív odpadneš, tím více času budeš mít na to, abys chytil druhý dech.

Ten, koho je potřeba do hry nutit, nakonec vždycky vyhrává.

Hezké chvíle utečou jako nic. Ošklivé trvají věčnost.

Vždy mějte připravenou výmluvu pro případ, že něco nevyjde.

Celý úspěch řešení spočívá v umění najít správného řešitele.

Nerozbitná hračka je výborná pomůcka k rozbíjení ostatních hraček.

Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce škody. Pokud je ještě nevhodnější doba, aby se něco pokazilo, pak se to stane až v ten okamžik.

Vaše auto má větší spotřebu benzínu a oleje než všechna ostatní.

Lehčí je věci rozdělit, než následně spojit dohromady.

Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.

Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na tom, kolikrát vám člověk, kterého jste se ptali na cestu, řekl: “To nemůžete minout.”

Všechny neživé předměty se dokáží pohybovat natolik, aby se nám vždycky pletly do cesty.

Ať jedete kudy chcete, vždycky je to do kopce a proti větru.

Čím déle stojíte ve frontě, tím je větší pravděpodobnost, že stojíte v té nesprávné frontě.Pokud má letadlo, kterým právě cestujete, zpoždění, pak letadlo, na které máte prosedat, odletí přesně.

Je-li hra výborná teoreticky, nedá se uplatnit prakticky.
Je-li hra výborná prakticky, nedá se na ni dívat.

Třebaže jste lampičky několikrát vyzkoušeli, jakmile jimi ověšíte celý dům, vyhodí vám pojistky.