·

“To je život,” povzdechla si historie, učitelka života, “každý rok učit podle nových osnov…”

Gabriel Laub

·

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

John Ruskin

·

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.

Oldřich Nový

·

Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem – takovým, jaký je.

Phil Bosmans

·

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi.

Norbert Wiener

·

Ale kto v láske a kráse žije, ten večne zostane mladý.

Andrej Sládkovič

·

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.

Arthur Charles Clarke

·

Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.

Seneca

·

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali.

Gustave Flaubert

·

Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.

Antisthenés

·

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.

George Bernard Shaw

·

Ať si komplikujete život sebevíc, on sám se zjednoduší.

Gertrude Steinová

·

Ať vám v životě neunikne radost. Až kolem vás poběží, vztáhněte ruce a chyťte ji.

Carl Sandburg

·

Ať žijeme jakkoli dlouho, prvních dvacet let je nejdelší polovinou života.

Robert Southey

·

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života.

Robert Southey

·

Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována…

William Shakespeare

·

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.

John Lennon

·

Bandita ti prokáže dobrodiní, když tě nechá žít.

·

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.

Bertrand Russell

·

Bez inteligence může člověk obstát v nějakém obyčejném zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát.

Jaroslav Hašek

·

Bez lásky je náš život cestou k hrobu.

Adolf Heyduk

·

Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.

Nino Salvaneschi

·

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.

Jan Werich

·

Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný.

Marcus Tullius Cicero

·

Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce.

Henry Morton Stanley

·

Blaženě žil, kdo v skrytu prožíval život.

Publius Ovidius Naso

·

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě.

Théodore De Banville

·

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví.

Gustave Flaubert

·

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou, tedy ohromným a přebujelým strojem vynalezeným k zajištění trochy zanedbatelného pohodlí … Bohatství a statky jsou nesmírným předivem, k jehož napnutí je třeba celoživotního úsilí, jež každou chvíli hrozí zavalit svého majitele a jež, dokud drží, ač může člověka ušetřit trochy drobného nepohodlí, nedokáže ochránit před žádnou vážnější nepřízní ročních dob. Uchrání před letní přeháňkou, ne před zimní bouří, ale nechávají člověka stejně jako dříve, ne-li více, vystavena úzkosti, strachu, nemocem, nebezpečí a smrti.

Logan Pearsall Smith

·

Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.

Xenofón

·

Bojujme za právo každého člověka na kolektivní život a individuální smrt.

Gabriel Laub

·

Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.

Erich Maria Remarque

·

Buď vždy veselý – to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná. Je sluneční stranou života.

George Gordon Byron

·

Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.

·

Budoucnost je místo kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete.

Zig Ziglar

·

Buďte samouky, nečekejte, až vás naučí život.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl; nebo odtud odcházíš, a to jsi právě chtěl; anebo umíráš, a máš doslouženo. Nic čtvrtého není; nuže tedy – buď dobré mysli!

Marcus Antonius Aurelius

·

Bůh nám dal život, aniž by se nás ptal. Proč by to měl dělat, když nám ho zase odebírá?

Roberto Gervaso

·

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.

Marcus Tullius Cicero

·

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje.

Maxim Gorkij

·

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi.

George Bernard Shaw

·

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži.

Joseph Conrad

·

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším.

Marilyn Monroe

·

Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci.
Dnes žít!
Dnes se smát!
Dnes se radovat!

Phil Bosmans

·

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.

Lafayette Ronald Hubbard

·

Čekání je vlastně požár času života.

Miroslav Holub

·

Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.

Osho

·

Celý lidský život je jen cesta ke smrti.

Seneca

·

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.

Seneca

·

Celý svůj život zasvětil hledání pravdy ukryté ve víně.

Lech Przeczek

·

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.

Hans Urs Von Balthasar

·

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd.

Jean Dutourd

·

Cesta života jest široká, ale mnozí jí neznají a kráčejí cestou smrti.

Nikolaj Vasiljevič Gogol

·

Čestná smrt je lepší než život v hanbě.

Publius Cornelius Tacitus

·

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku.

Gore Vidal

·

Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.

Sókratés

·

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy – a srdce už se nenosí.

Jean Cocteau

·

Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.

Ota Pavel

·

Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.

Seneca

·

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Chlubně bijeme se v prsa, že věk náš jest věkem osvěty a pokroku – a miliony bližních žijí v tuposti zvířecké.

Jakub Arbes

·

Chtěl bych jednou v životě vydělávat tolik peněz, abych si mohl dovolit žít tak, jak žiji.

Peter Ustinov

·

Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.

Pablo Picasso

·

Cílem není malovat život, ale dát život malbě.

Pierre Bonnard

·

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.

Oscar Wilde

·

Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.

Robert Fulghum

·

Čím to je, že lásku a život provází tolik bolesti, námahy a špíny? Ptám se Vás – čím to je??

Robert Fulghum

·

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.

Dalajláma

·

Cit neexistuje, pokud se neprojeví a pokud si ho neuvědomíme. Cit nemá svůj vlastní život, jako strom nebo píseň. Je to vztek.

Jean Dutourd

·

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.

Honoré De Balzac

·

Člověk – občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.

Jean Jacques Rousseau

·

Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit – a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu – autentického bytí v pravdě.

Osho

·

Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život.

Gabriel Laub

·

Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.

Václav Bělohradský

·

Člověk je takový, jaká je jeho činnost. Člověk není nic jiného než jeho život.

Jean Paul Sartre

·

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.

Miroslav Tyrš

·

Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.

Michel De Montaigne

·

Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.

Abú al Farah

·

Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mně, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho smáli se při zplození jeho. Jaká ironie!

Jaroslav Vrchlický

·

Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země.

Karel Čapek

·

Člověk má zpravidla co do činění jen se třemi událostmi: rodí se, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít.

Jean de La Bruyere

·

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.

Saint Antoine De Exupéry

·

Člověk může žít bez naděje, bez přátel, bez knih, dokonce i bez hudby, pokud dovede naslouchat vlastním myšlenkám, zpěvu ptáka pod oknem a vzdálenému hlasu moře.

Axel Munthe

·

Člověk není věc; stane-li se věcí, je zničen; dříve však, než k tomu dojde, stává se zoufalcem, desperádem a odpůrcem života.

Erich Fromm

·

Člověk není vždycky tak odolný vůči slovům, jak by si přál a jak by bylo pro život zapotřebí.

Karl Kraus

·

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.

Michel Quoist

·

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.

Tennessee Williams

·

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.

Saint Antoine De Exupéry

·

Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl.

Milan Kundera

·

Člověk se během života může změnit tak podstatně, jako kdyby se podruhé narodil.

Elsa Trioletová

·

Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.

Boris Leonidovič Pasternak

·

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání.

Francois Mauriac

·

Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.

Jean Dutourd

·

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk si vezme do hrobu jen to, co v životě rozdá.

Václav Talich

·

Člověk v sexuálním životě v podstatě opakuje stále totéž, ale v podstatě ho k tomu žene touha po stále novém poznání.

Joseph Babbitt Bashforth

·

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.

Jiří Hubač

·

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.

Johann Wolfgang Goethe