·

… zkrátka, jediné, co z drahých věcí nemilovala, byly ženy.

Honoré De Balzac

·

A se svou ženou upokojit se, na nic jiného dále nepomýšlet, ani na způsob hovada za nesmyslnými vášněmi pobíhat.

Metoděj

·

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?

Denis Diderot

·

Aby byl ženský hněv komický, stačí zachovat klid a přitom mlčet.

Vladimír Roy

·

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu.

Philip Dormer Stanhope Chesterfield

·

Aby se ulehčilo ženám, byly vymyšlené košile, které se nešpiní, šaty, které se nežehlí, a děti, které se nevychovávají.

Dušan Radovič

·

Americké ženy předpokládají, že najdou v manželovi dokonalost, kterou anglické ženy očekávají pouze u komorníků.

William Somerset Maugham

·

Amerika se již stala zemí úplně zledovatělou, všechno je tam zmražené. Když chcete něco jíst, musíte to předem rozmrazit. I ženy jsou tam stejné – musíte je rozmrazit aspoň den před zamýšleným flirtem.

Alain Delon

·

Angličtinu potřebuji, abych mohl jednat s filmovými producenty, francouzštinu, abych se domluvil s krásnými ženami, a italštinu, když se ránu říznu při holení.

Vittorio De Siza

·

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela.

André Maurois

·

Ani rozum ani srdce ženy se nedá usměrnit ničím, s čím není bytostně zajedno.

François de La Rochefoucauld

·

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější.

Agatha Christie

·

Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži; ač byl dvakrát ženat, nikdy mu nenapadlo se podívat.

Bertrand Russell

·

Ať už spojí muže a ženu jakákoliv láska, jsou si vždy cizí tělem i duší – zůstanou válčícími stranami.

Marcel Achard

·

Až náročná milenka vám ukáže, jak skromnou máte ženu.

Jiří Novák

·

Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.

Jan Amos Komenský

·

Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu – ale ani ztroskotat.

·

Bezcitnost muže k ženě se projevuje také v tom, že se jí nikdy nezeptá, který způsob lásky jí nejlépe vyhovuje a prosazuje jen ten svůj.

Roger-comte De Bussy-rabutin

·

Bigamie – jedna žena navíc. Monogamie – totéž.

Oscar Wilde

·

Blázni, můžete prchat před ženami, přece však nemůžete uniknout jejich lásce.

Edmondo De Amicis

·

Bohatá žena je věc, jež ze všeho nejhůř se snáší.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.

Emile Zola

·

Bojovné dcery Libušiny si odřezávaly ňadra, aby mohly lépe střílet z luku. Jen ten, kdo zná bujný vzrůst českých žen, dovede ocenit velikost této oběti.

Alexander Roda Roda

·

Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.

Anakreón

·

Břicho je pro ženu rovník jejího těla. Nahoru i dolů od něho to táhne a ochlazuje se.

John Thomas Flynn

·

Buď ohleduplný ke stárnoucí ženě, která se chce ještě líbit světu.

Karl Georg Büchner

·

Bůh je muž a modlitba je jeho ženou.

Jules Supervielle

·

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.

Talmud

·

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.

George Bernard Shaw

·

Bůh stvořil muže, a pak si řekl, že to dokáže znovu lépe, a stvořil ženu.

Adela Rogersová St. John

·

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela.

Helene Rowlandová

·

Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.

Voltaire

·

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.

Francis Scott Fitzgerald

·

Byla od přírody žárlivá, což jest jedna z hlavních vlastností pořádné ženské.

William Makepeace Thackeray

·

Bylo by mi skoro milejší, kdyby se mne má žena jednou do roka pokusila ze vzteku probodnout, než aby mne každý večer ubíjela svými rozmary.

Henri Stendhal

·

Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená práce ženy.

Thomas Browne

·

Bystrá žena je ve lstivosti čert a jakmile pronese rozsudek nad naší ctí, je s námi konec.

Molière

·

Být dlouho bez muže má pro ženu ten nepříznivý vliv, že ztrácí svůj názor na život.

Roger-comte De Bussy-rabutin

·

Být k ženám naprosto spravedlivý znamená svrchovatě jim křivdit.

Anatole France

·

Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který nemají.

Alexej Nikolajevič Arbuzov

·

Být ovládán ženou je nejlepším násilím na muži.

Démokritos

·

Být ovládán ženou, je největším násilím na muži.

Démokritos

·

Být ženou je samo o sobě těžkým údělem, ale muži jí tento úděl ještě ztrpčují.

John Erskine

·

Být ženou, je stále ještě když ne nedostatkem tedy alespoň zvláštní.

Simone De Beauvoirová

·

Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.

Talmud

·

Bývávalo, že ženy nosívaly cosi nevýslovného… Co nosí dnes, nestojí jedním slovem za řeč.

Albert Chevalier

·

Čas věnovaný ženě není ztracený. Je pouze promarněný.

Marcus Antonius Aurelius

·

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér.

Erich Kästner

·

Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt. Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě, nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila ona.

Dino Serge Pitigrilli

·

Celkem vzato nám mužům ženské hnutí velice lichotí. Ženy se snaží být nám rovny. To znamená, že představujeme jejich ideál.

Neznámý autor

·

Cesta dobré ženy je skutečně poseta květy, ty však se objeví za šlépějemi, kterými kráčela, a nikoli před nimi.

John Ruskin

·

Cesta k úspěchu je vroubena ženami, které postrkují své muže kupředu.

Thomas Robert Dewar

·

Chalupář potřebuje ženu, která má naději na svatořečení.

František Nepil

·

Chce-li žena udělat za věcí tečku, je z toho nakonec přece jen zase čárka.

Marcel Pagnol

·

Chceš se pomstít tomu, kdo ti svedl ženu? Přenech mu ji!

Sacha Guitry

·

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.

Johann Wolfgang Goethe

·

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji.

Sacha Guitry

·

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami.

Ptahhotep

·

Chcete získat oblibu u žen? Nikdy se v jejich přítomnosti nezlobte a nedělejte ze sebe vážného.

Alexandre Starší Dumas

·

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte mít pro něho spoustu pochopení a trošku lásky. Chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.

André Maurois

·

Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě.

Margaret Hilda Thatcherová

·

Chcete-li, aby žena mlčela, musíte jí vyznávat lásku nebo se otázat na její věk.

Oldřich Fišer

·

Chcete, aby vás chápali muži? Mluvte! Chcete, aby vás chápaly ženy? Mlčte!

Vittorio De Siza

·

Chci milovat takovou ženu, která mne chápe nikoliv nejvíce, ale nejlépe.

Konstantin Nikolajevič Baťuškov

·

Chci, aby můj správce, můj krejčí, lokaj i moje žena věřili v Boha; myslím si, že budu méně okrádán a méně podváděn.

Voltaire

·

Chladná žena je jen ta žena, která se ještě nesetkala s tím, koho by milovala.

Henri Stendhal

·

Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat.

Božena Němcová

·

Chlapi se neradi rozhodují, jsou nejradši, když to za ně udělá ženská nebo pánbůh.

John Updike

·

Chlubí-li se muž neustále svými zkušenostmi, je to nejjistější metoda, jak neuspět u žen.

Neznámý autor

·

Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka.

Neznámý autor

·

Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.

Oscar Wilde

·

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími – řekni jen něco a zbytek zataj!

Homér

·

Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.

Jaromír John

·

Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Chytrá žena obdivuje muže i zcela bezdůvodně.

Neznámý autor

·

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat.

Boleslav Jablonský

·

Chytrý chválí koně, polohloupý ženu, hloupý sám sebe.

·

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.

Lánský

·

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší.

Roger-comte De Bussy-rabutin

·

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.

Honoré De Balzac

·

Čím krásnější je žena, která vás miluje, tím jednoduší je opustit ji bez toho, aniž by jste příliš ranili její city.

Neznámý autor

·

Čím méně žena ví co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala.

Kurt Götz

·

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala.

Kurt Götz

·

Cizoložství, je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.

Stefan Zweig

·

Člověk by neměl mít manželku, zejména je-li ženatý.

Gabriel Laub

·

Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se ženit.

Friedrich Nietzsche

·

Člověk nedokáže říct ženě něco krásného o ní samé, aby to už dlouho nevěděla.

Pierre La Mure

·

Člověk nemá o penězích mluvit pohrdavě. Peníze vzbuzují u mnoha žen dokonce lásku. Láska naproti tomu vzbuzuje u mnoha mužů lačnost po penězích. Peníze tudíž podporují ideály, láska naproti tomu materialismus.

Erich Maria Remarque

·

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život.

Molière

·

Člověk se musí ženit tak, aby pro něho manželství nebylo lákavým dobrodružstvím, ale šťastnou náhodou.

Diofanés

·

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý.

·

Co je lehčí než dým? Plamen. Co než plamen? Vítr. Co než vítr? Co než žena? Nic.

Walther

·

Co je lepší než moudrost? Žena. A co je lepší než dobrá žena? Nic.

Geoffrey Chaucer

·

Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.

Julius Zeyer

·

Co je stejné a přece zní jinak? Řeči mnichů, řeči mužů a řeči žen.

Šónagon sei

·

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.

Miroslav Florian

·

Co je velká láska? To, co se nám na mnoha ženách nelíbí a přece na jediné ženě milujeme.

Juan Ruiz De Alrcón Y Mendoza

·

Co která žena našla ve svém muži? Co který muž našel ve své ženě? Museli dlouho hledat, než našli to, co hledali.

Dušan Radovič

·

Co říká žena toužícímu milenci, může se napsat do větru a prudké vody.

Gaius Valerius Catullus

·

Co si o mně teď pomyslíte? Ptají se ženy – většinou až tehdy, když už o tom není pochyb.

William Somerset Maugham