·

A najednou mu jeho nemocní posloužili za zrcadlo.

Miguel De Unamuno Y Jugo

·

Apollon byl bohem lékařství i původcem nemocí. Od počátku bylo obojí jedním řemeslem a zůstalo jím dodnes.

Jonathan Swift

·

Bál se o své zdraví tak, že denně preventivně navštěvoval svého lékaře.

Lech Przeczek

·

Bernardýn je to poslední, čím bych chtěl být. Stále nosit láhev na krku a nikdy se nemoci napít.

Joachim Ringelnatz

·

Bohatý je ten, kdo nemá dluhy, a šťasten je ten, kdo žije bez nemoci.

·

Být někdy nemocen je zdravé.

Henry David Thoreau

·

Být někdy nemocen, je zdravé.

Henry David Thoreau

·

Časně do postele a časně z postele vede člověka ke zdraví, moudrosti a bohatství.

Benjamin Franklin

·

Často se stává, že nemocnější člověk se stará o zdravějšího.

Henry David Thoreau

·

Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.

Henry Miller

·

Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.

Hippokratés

·

Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.

Francis Bacon

·

Čistota je půl zdraví a veselost celé.

Božena Němcová

·

Člověk je věčně nemocný jen proto, že se příliš snaží být zdravý, a ostatní jsou zdraví jen proto, že se nebojí být nemocní.

Vasilij Osipovič Ključevskij

·

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami.

Josef Čapek

·

Co se kurýrování týče,učinili jsme již příslušná opatření. Řídíme se heslem: blíž k přírodě – jen žádné drahé medicíny! Člověk je mechanismus docela prostý: když umře, umře bez nich – když se uzdraví, uzdraví se i bez nich.

Nikolaj Vasiljevič Gogol

·

Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.

Arthur Schopenhauer

·

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.

Hérakleitos

·

Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů stejně jako nemocí.

Henry De Montherlant

·

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného , ale i soucit druhých.

Stefan Zweig

·

Dnešní lékařská věda si ničeho tak neváží jako vleklých nemocí.

Vladislav Vančura

·

Dobrota je duši totéž, co zdraví tělu: máš-li ji, nepozoruješ ji.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Dobrý lékař vždy zachraňuje – ne-li před nemocí, tedy aspoň před špatným lékařem.

Jean Paul

·

Dokonce i nemoc se stane přijatelnější, víš-li, že jsou nablízku lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost.

Anton Pavlovič Čechov

·

Dokud všichni lékaři nebudou schopni stanovit stejnou diagnózu u jednoho a téhož nemocného a použít stejné terapie, nejsme na úrovni vědy. Vědec je příliš seriózní na to, aby byl tak domýšlivý a léčil lidi.

Giuseppe D´Agata

·

Domnělá nemoc je někdy horší než skutečná.

František Vymazal

·

Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.

Publilius Syrus

·

Existuje jen jediný způsob, jak si poradit s životem, a to najít onen soubor hodnot, které nepodléhají módním trendům, které se nikdy nemění a budou neustále rodit ovoce v tom smyslu, že nám i uprostřed velice nejistého světa přinesou klid, zdraví a jistotu.

Thomas Hora

·

Existuje tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.

Karl Ludwig Borne

·

Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.

Karl Ludwig Borne

·

Harberová by potřebovala vyoperovat srdce – pokud možno zdola přes nohu.

Julie Andrewsová

·

Hloupost je nejzvláštnější za všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj.

Jacques Prevért

·

Hloupost je nemoc, která bolí jiné.

žarko Petan

·

Hloupost je zvláštní nemoc, kterou netrpí nemocní, ale všichni kolem.

Jacques Prevért

·

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

Ze Samu Pýthagorás

·

Hypochondr – nemocný z povolání.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

I železné zdraví nakonec zrezaví.

Jacques Prevért

·

Je pozdě chystat lék, když dlouhými odklady zlá nemoc nabyla sil.

Publius Ovidius Naso

·

Je svět nemocný? Bylo by to ohromné – mohli bychom doufat, že se uzdraví.

Gabriel Laub

·

Je to tak milé mít muže doma – pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu.

Lánský

·

Jediný způsob, jak si uchovati zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí.

Mark Twain

·

Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.

Karl Kraus

·

Jen když zdraví ochoří, ví co měl.

Thomas Carlyle

·

Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.

Marcus Tullius Cicero

·

Již samo stáří je nemoc. – Senectus ipsa est morbus.

Publius Terentius Afer

·

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši.

Charles-louis Montesquieu

·

Jsou tisíce chorob, ale jenom jedno zdraví.

Karl Ludwig Borne

·

K narozeninám je ustáleným zvykem přát si zdraví. Já ale myslím, že je lepší být mírně churav a šťasten, než být zdráv a nešťasten.

Vladimír Vondráček

·

Karikatura je lepším diagnostikem a ochráncem národního zdraví, než zaprášené instituce.

Honoré Daumier

·

Každý člověk má mít nějakou pořádnou nemoc, která ho chrání od všech ostatních.

Jiří Hubač

·

Kde je lékař, tam bývá nemoc, a kde je nemoc, tam bývá smrt.

Kurt Götz

·

Kdo říká pravdu, ten nezemře na nemoc.

Čingischán

·

Kdyby se o nemocech tolik nemluvilo, lidi by byli zdravější.

Jean Anouilh

·

Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.

Vítězslav Nezval

·

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání.

Karl Kraus

·

Když zestárneme, je whisky pro zdraví mnohem lepší než mléko.

Josip Broz-tito

·

Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.

Mark Twain

·

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.

Hippokratés

·

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.

George Gordon Byron

·

Láska je nakažlivá nemoc. Čím víc se jí bojíme, tím spíše nás postihne.

Nicolas Chamfort

·

Láska je nemoc a nikdo netouží se uzdravit.

František Ladislav Čelakovský

·

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Božena Němcová

·

Láska je smrtelně nakažlivá nemoc, přenášená pohlavním stykem.

Neznámý autor

·

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější.

George Gordon Byron

·

Lásko, krásný posle nebes! Komu jednou svlažíš rty svým nektarem, do smrti žízní, komu jednou zraníš srdce, nikdy se neuzdraví.

Hans Christian Andersen

·

Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Lékař je člověk, kterého platíme, aby vyprávěl hlouposti v pokoji nemocného, než ho příroda vyléčí, nebo než ho léky zabijí.

Molière

·

Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.

Francis Bacon

·

Lékaři dovozují, že mírné scházení se s druhým pohlavím k zdraví prospěšno i potřebno.

Josef Jungmann

·

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí – proti nemocím, o nichž vědí ještě míň – lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

Voltaire

·

Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.

Immanuel Kant

·

Lékařské konzilium u lože těžce nemocného – havrani v bílých pláštích.

Václav Dušek

·

Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.

Hippokratés

·

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Aischylos

·

Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.

Démokritos

·

Lidské zdraví vidí raději, když tělo tancuje, než když píše.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Má práce, tak jako práce Proustova, sestává z jedné obrovské knihy, jenže já ji psal v běhu a ne na posteli nemocného.

Jack Kerouac

·

Má-li kuchař nemocná játra, mají strávníci dietu.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.

Martin Luther

·

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku.

Paul Géraldy

·

Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo.

François de La Rochefoucauld

·

Moudrost je pro ducha, zdraví pro tělo.

François de La Rochefoucauld

·

Moudrost je pro duši totéž co zdraví pro tělo.

François de La Rochefoucauld

·

Na začínající nemoc se snadno najde lék.

Faliscus Grattius

·

Najedl se tolik vtipné kaše, až mu nakonec museli v nemocnici vypláchnout žaludek.

Lech Przeczek

·

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.

Francois Fénelon

·

Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.

Charles Dickens

·

Negativní emoce způsobují nemoce.

Václav Dušek

·

Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.

Baruch Spinoza

·

Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota.

Pearl S. Buck

·

Nejpříjemnější nemoc je skleróza. To se pořád dovídáte nové a nové věci.

Neznámý autor

·

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit.

William Shakespeare

·

Nejspolehlivější lék proti nemoci je nevšímat se jí a tvářit se, jako by nebyla.

·

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním.

Arthur Schopenhauer