·

"Láska je nejlepší učitelkou.

Mladší – Gaius Caecilius Secun Plinius

·

Abychom se naučili trpělivosti, musíme se téměř tak cvičit, jako když se učíme hudbě, zatím však skoro vždy jsme nepřítomni, když učitel přichází.

John Ruskin

·

Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Pollio Vitruvius

·

Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.

Eduard Bass

·

Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit.

Henry David Thoreau

·

Být dobrý je ušlechtilé, ale učit druhé být dobrými je ještě ušlechtilejší – a navíc méně obtížně.

Mark Twain

·

Být starým je stejně krásný a svatý úkol jako být mladým, učit se umřít a umírat je stejně hodnotná činnost jako každá jiná – za předpokladu, že je vykonávána v úctě ke smyslu a posvátnosti všeho živého.

Hermann Hesse

·

Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho žáků nepřežije.

Kurt Götz

·

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.

Francois Mauriac

·

Chůva jest větším učitelem umělce nežli dějiny umění.

Vítězslav Nezval

·

Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.

Percy Bysshe Shelley

·

Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?

Neznámý autor

·

Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít – buď vůbec ne, anebo zajímavě.

Friedrich Nietzsche

·

Člověk nezískává obdiv a úctu jiného člověka svým vzhledem či vzděláním, ale bezprostředně kladným vztahem k němu.

William Henry Bragg

·

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí.

Miroslav Horníček

·

Člověk se musí neustále učit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit. A když začínal barevný film, musela jsem se učit červenat. Bojím se, co všechno ještě přijde!

Marlene Dietrichová

·

Člověk se musí učit, jak být šťastný, ale taktéž se musí učit, jak umírat.

Maurice Maeterlinck

·

Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Čtení a psaní nelze nazvat malým vzděláním, když napomáhá lidem, aby byli lepší ke všem tvorům.

John Ruskin

·

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Marcus Tullius Cicero

·

Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání.

Jiří Žáček

·

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.

Leonardo Da Vinci

·

Dobrý člověk je učitelem horšího, horší člověk je materiálem člověka dobrého. Ten, kdo si neváží svého učitele anebo nemá rád materiál, s kterým pracuje, dopouští se chyby.

Lao-c´

·

Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.

Bruce Lee

·

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

David Hume

·

Generace za generací musí začínat od začátku a poznávat svět znovu. Svět se mění tak rychle, že děti se nemohou učit od svých rodičů nebo rodiče od svých dětí. Generace jsou jak cizí kameny ztroskotané v čase.

James Ramsay MacDonald

·

Herec vypadal jako učitel, který chce vypadat jako herec, hrající učitele.

Gabriel Laub

·

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.

Indíra Gándhí

·

Intelektuálové mají mnohem větší schopnost říkat nesmysly než lidé bez vzdělání.

Peter Ustinov

·

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.

#N/A

·

Je lehké stát se učitelem, ale je těžké stát se žákem.

Hazrat Inayat Khan

·

Je to vždy vhodná doba pro starého muže – učit se.

Aischylos

·

Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil.

Seneca

·

Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.

Johann Gottfried Von Herder

·

Jednotlivci musí se učit poddati se osudu, národové nikdy.

Anna Louise Germaine De Stael-holsteinová

·

Kadeřník: člověk, který se musí něčemu učit, než mu svěříme své hlavy.

Gabriel Laub

·

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

Christian Friedrich Hebbel

·

Každý může být krutý, ale nejperspektivnější sklon ke krutosti má celá ta bezbarvá a lhostejná tlupa nedouků a řemeslných slouhů, kteří jsou dle dnešních praktik prohlašováni za neomylné nositele pokroku: policajtů, doktorů, detektivů, inspektorů, učitelů atd.

Gilbert Keith Chesterton

·

Každý se dokáže učit z vlastních zkušeností a chyb, ale jen moudrý člověk se dokáže poučit z chyb druhých.

Neznámý autor

·

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků.

Jack Welch

·

Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.

Platón

·

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval.

Jan Blahoslav

·

Kdyby se Římané museli učit latinsky, neměli by čas dobýt svět.

Heinrich Heine

·

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

#N/A

·

Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ.

Peter Jilemnický

·

Klasické vzdělání? Nás učili jen úctě ke klasikům.

Gabriel Laub

·

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Seneca

·

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Lidé mi říkají:”Měl jste obrovský úspěch. Jak jste to dokázal?” Vracím se k tomu co mne naučili moji rodiče. Snaž se. Získej veškeré vzdělání, jaké můžeš, ale pak proboha něco dělej. Nestůj jen na místě, dokaž, ať se něco stane.

Lee Iacocca

·

Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Mimoškolní vzdělání trvá celý život. Celý život se musíme vzdělávat.

Lunačarskij

·

Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.

Talmud

·

Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.

František Vymazal

·

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

Michel De Montaigne

·

Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.

·

Na to, co umějí profesoři, může člověk přijít i sám. Tomu, co umějí žáci, se musíme učit.

Gabriel Laub

·

Naneštěstí je pro přetížené učitele takřka nemožné zachovat si instinktivní náklonnost k dětem| postupně k nim nabudou tytéž pocity jako cukrářský učeň ke kremrolím.

Bertrand Russell

·

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés

·

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Jan Amos Komenský

·

Nejdražší zábava na světě – vynaložit spoustu peněz na něčí vzdělání, abychom mu potom mohli nadávat do intelektuálů.

Gabriel Laub

·

Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.

Walter Scott

·

Nejlepší výchovy se dosahuje spíše tím, co se učíme v životě, než tím, co se dočteme v knihách.

Neznámý autor

·

Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

George Bernard Shaw

·

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký.

George Bernard Shaw

·

Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.

Neznámý autor

·

Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.

Marcus Fabius Quintilianus

·

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

Mark Twain

·

Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil… Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.

Jean Jacques Rousseau

·

Od motýlů se můžeme učit, jak vykonávat krátké návštěvy.

Ramón Gómez De La Serna

·

Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.

Jan Masaryk

·

Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

Marcus Tullius Cicero

·

Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.

Démokritos

·

Pověst, že Němci nemají smysl pro humor, se drží jen dík houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě.

Gabriel Laub

·

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci.

Gabriel Laub

·

Před manželstvím se domníváme, že milujeme – v manželství se to teprve učíme.

Erich Kästner

·

Při práci se potřebujeme učit. Pracoviště je třeba změnit v benzínové čerpadlo pro naše mozky, nejen v závodní dráhu.

Jonas Ridderstrale

·

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Artemus Ward

·

Ředitel se muže a musí učit od všech. Od ředitele však jen někteří.

#N/A

·

Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme.

Secundus Maior Gaius Plinius

·

Sama znám neštěstí dobře, i učím se pomáhat bědným.

Maro Publius Vergilius