·

A přece žijeme – přesto, že smrt už od pravěku ovládá bakteriologickou válku.

Gabriel Laub

·

Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.

Caligula

·

Ať si nenávidějí, jen když se bojí.

Tranquillus Gaius Suetonius

·

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.

Napoleon Bonaparte

·

Bezectný voják se snadno dá koupit za mrzké zlato.

Marcus Valerius Martialis

·

Beznaděj dělá z člověka buď vojáka nebo mnicha.

·

Boj člověka s mocí je bojem vzpomínek se zapomněním.

Milan Kundera

·

Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj druh nesvobody.

Gabriel Laub

·

Bojovat proti chudobě? Jen bojem proti bohatství lze zbohatnout!

Gabriel Laub

·

Buď s nepřítelem bojuj, nebo pros.

Publilius Syrus

·

Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná.

Victor Hugo

·

Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.

George Washington

·

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Cílem války není padnout za svou vlast, ale donutit ty parchanty na druhý straně, aby padli za svou…

George Patton

·

Člověk – a zvláště křesťan musí být bojovníkem.

Martin Luther

·

Člověk nemusí být Napoleonem, aby závisel na válkách a revolucích, politika byla často základem osudů velmi obyčejných lidí.

#N/A

·

Člověk nemůže ničím vládnout, dokud se bojí smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Člověk si nikdy nemá brát své nejlepší kalhoty, když jde do boje za svobodu a pravdu.

Henrik Ibsen

·

Člověk, který nezakusí nikdy štěstí nebo neštěstí, umírá jako voják, jenž se nikdy neutkal s nepřítelem.

Friedrich Maxmilian Klinger

·

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní.

Jiří Menzel

·

Člověk, který se bojí být směšný, nemůže být nikdy až do poslední nitky veselý.

Karel Čapek

·

Demokracie je rovnost a to znamená, že každý musí taky akceptovat stejná pravidla hry. A nejenom to. Ony také metody politického boje mohou být všelijaké, ale musí zůstat v rámci nejzákladnější slušnosti.

Jan Masaryk

·

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech.

Alberto Moravia

·

Diplomacie je pokračováním války jinými prostředky.

Čou En-Laj

·

Dlouho připravovaný boj – rychlé vítězství.

·

Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.

Jack London

·

Dobrý voják má mít ve své torně maršálskou hůl… Ale běda mu, když ji tam frajtr najde.

Gabriel Laub

·

Dobrý vojevůdce plní svůj účel a dost, neodvažuje se dobývat násilím.

Lao-c´

·

Dojde-li k boji, hleď zvítězit, ať to stojí cokoli!

Napoleon Bonaparte

·

Dokážete se rozčílit až k nepříčetnosti? Jo. Když někdo není blbej a není s ním domluva. Když je blbec, tak se s ním člověk nebaví. S blbcem nedůstojno bojovat. V určitým věku. V mládí mu dáte přes držku, ve stáří se mu vyhýbáte.

Jiří Císler

·

Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.

Marcus Tullius Cicero

·

Dříve se souboje konaly šavlemi a pistolemi. Dnes se bojuje interview a memoáry.

Amintore Fanfani

·

Dum spiro, spero … – Dokud dýchám, doufám…. Heslo zajatých anglických zpravodajců za II.světové války.

Marcus Tullius Cicero

·

Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době živíme, aby nás v době války poslal na frontu.

Gabriel Laub

·

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce.

M. Dekobra

·

Egoista napřed nazve život nemilosrdnou válkou a pak si dá co největší práci, aby vycvičil své nepřátele ve válčení. Hlásat egoismus znamená provádět altruismus.

Gilbert Keith Chesterton

·

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.

Albert Schweitzer

·

Flirt je pro ženu rozcvička s tupým fleretem předtím, než vstoupí na bojiště s těžkým kordem.

Maurice Donnay

·

Fyzici prokázali lidstvu obrovskou službu: vynalezli tak strašlivou zbraň, že je válka nemožná – i po vítězi by zůstal jenom mastný flek.

Lev Davidovič Landau

·

Generál bez války je bezvýznamná figura.

Ladislav Mňačko

·

Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli.

Džavaharlár Nehrú

·

Historie lásky je drama jejího boje proti času.

#N/A

·

Hudba za svatebního průvodu mi připomíná hudbu vojáků jdoucím do boje.

Heinrich Heine

·

Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat.

Jan Werich

·

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře.

Stefan Zweig

·

Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají  vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají… Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.

Jean Jacques Rousseau

·

Je chrabrost vojáka na rozvaze vůdce závislá.

Publilius Syrus

·

Je horší než válka – z války mít strach.

Seneca

·

Je snadné bojovat, kde se nikdo nebrání.

Walther Von Der Vegelweide

·

Jediné, čeho se bojím, je lidská hloupost a temnota mysli!

Hérakleitos

·

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.

#N/A

·

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá…

Jára Cimrman

·

Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak děkuji.

#N/A

·

Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.

Napoleon Bonaparte

·

K čemu je vám dobré pouštět se do hledání pravdy s někým, kdo není schopen rovného kroku ani náležitého způsobu?… Jeden potáhne na východ, druhý na západ, všichni společně ztratí ze zřetele podstatu věci a utopí ji v záplavě podružností. Hodinu budou bouřit, a pak již vlastně nebudou vědět, co vůbec hledají: jeden se k věci ještě nedostal, druhý se nad ni povznesl, třetí je kdesi vedle… Jiný zase ukapává slova a považuje je za argumenty; další uplatňuje jen výhodu silnějších plic; ještě další končí tím, že vyvrací sám sebe. A máme tu jiného, který nás ohlušuje zbytečnými úvody a odbočkami; a ještě jednoho, ten bojuje holými nadávkami a hledá chlup, aby se mohl zbavit rozprávky s vtipným soupeřem, jehož argumenty ho vhánějí do úzkých; a posledního, který z věci nechápe ani zbla, ale snaží se vás obklíčit pletivem svých dialektických úskoků a rohatkami svých zasukovatých formulí.

Michel De Montaigne

·

Každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíš.

Neznámý autor

·

Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.

Stefan Zweig

·

Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?

Džavaharlár Nehrú

·

Každá válka skončí jednáním. Proč nejednat hned?

Džaváharlál Néhrú

·

Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned?

Džaváharlál Néhrú

·

Každá válka začíná protiútokem.

Gilbert Keith Chesterton

·

Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nelživější výmluvou.

Artur Schnitzler

·

Každý boj s láskou je předem prohraný.

Héliodóros z Emessy

·

Každý by si měl určit nedosažitelný cíl. Jen tak může bojovat a snažit se.

Johann Heinrich Pestalozzi

·

Každý, kdo bojuje s lidskou přirozeností, prohraje.

Marcus Buckingham

·

Kde se dva bojí, tam má třetí šanci být odsouzen za křivé svědectví.

Alfred Hitchcock

·

Kde táboří vojska, rodí se trní a hloží, po velkých bojích následují hladová léta… Není většího neštěstí než lehkovážně útočit. Proto: kde se dvě vojska válečně střetají, vítězí ti, kdo bojují s těžkým srdcem.

Lao-c´

·

Kdo bojuje s hlupáky, nemůže dosáhnout velkého vítězství.

Michelangelo Buonarroti

·

Kdo financuje volební boj amerického prezidenta, smí se za trest stát velvyslancem.

Roger Peyrefitte

·

Kdo přežil ztroskotání, bojí se tiché vody.

Publius Ovidius Naso

·

Kdo říká, že se manželství a romantika nesnášejí? Ony si jen konkurují v boji proti sexu.

Gabriel Laub

·

Kdo se bojí utrpení, trpí už tím, že se bojí.

Michel De Montaigne

·

Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá.

Publilius Syrus

·

Kdo si přeje mír, ať připravuje válku.

Flavius Renatus Vegetius

·

Kdo touží po míru, ať připravuje válku.

Flavius Renatus Vegetius

·

Kdo vymyslel heslo “spravedlnost vítězí” – bojovník za spravedlnost nebo vítěz?

Gabriel Laub

·

Kdo zastrašuje, víc se bojí sám.

Claudius Claudianus

·

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.

Friedrich Nietzsche

·

Kdyby muži neměli pod bederní rouškou tu věcičku, nebyly by války.

Mika Toimi Waltari

·

Když byla výrobním prostředkem půda, státy o ní bojovali. Dnes se vede zápas o talentované lidi.

Stan Davis

·

Když ma opustí osud, tak ma můze zlomit aj vánok vetra alebo můzem bojovat.

Napoleon Bonaparte

·

Když nás lenost a bojácnost přidrží při povinnosti, všechny pocty za to mnohdy sklidí ctnost.

François de La Rochefoucauld

·

Když se bojíme opozice, začneme si vymýšlet.

John Gay

·

Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.

Thomas Jefferson

·

Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát.

Publilius Syrus

·

Komu je líto minulosti, bojí se své budoucnosti.

Alexander Roda Roda

·

Konzervativec je člověk, který je příliš zbabělý, než aby bojoval, a příliš tlustý, než aby běžel.

Elbert Hubbard

·

Krása je strašlivá věc: ďábel v ní zápasí s Bohem – a bojištěm jsou lidská srdce.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Krása milostného boje spočívá v tom, nevzdát se hned napoprvé.

Robert-pierre Desnos

·

Láska je boj člověka o člověka, jehož vyvrcholením je rozkoš.

Auguste Comte

·

Láska je hra s city a boj s rozumem.

Marcel Proust

·

Láska je jako válka – snadné ji začít, ale nesnadné skončit.

Henry Louis Mencken

·

Láska je jako válka. Snadné si začít, ale nesnadné skončit.

Neznámý autor

·

Láska je součástí boje. Jen v manželství je součástí oddechu.

Stanislaw Dygat

·

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí.

Louis-antoine Fauvelet De Bourriene

·

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou.

Roberto Aloi

·

Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic.

Jean Dutourd

·

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky.

Georges Benjamin Duhamel

·

Let them hate us as long as they fear us.
Jen ať nás nenávidí, jen když se náš bojí.

Caligula