·

A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.

Quintus Flaccus Horatius

·

Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti, a žádat potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry.

#N/A

·

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí.

François de La Rochefoucauld

·

Amnestie je velkomyslnost, kterou stát projevuje vůči oněm přestupníkům, které by přišlo příliš draho trestat.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Beztrestnost – bohatství.

Neznámý autor

·

Bigamie je trestný čin, který je současně trestem.

Peter Sellers

·

Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.

·

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností!

Vladimír Burič

·

Bůh trestá ty, kdo neznají lásku.

Isaak Emmanuilovič Babel

·

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.

Orison Swett Marden

·

Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo podněcuje.

Titus Flavius Domitianus

·

Co spáchá dav, zůstává bez trestu.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád.

Zdeněk Matějček

·

Dopouštět se velkých chyb beztrestně – to je to, co umožňuje intelekt.

Voltaire

·

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost…

William Shakespeare

·

Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.

Jean Jacques Rousseau

·

Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.

Honoré De Balzac

·

Každý druh trestu nechť je použit jako lék… Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.

Seneca

·

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči.

Reinhard K. Sprenger

·

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti …

Miroslav Plzák

·

Kdyby se grafomani trestali jako zloději, žháři a vrahové z vilnosti, měly by dějiny literatury o devět svazků méně.

Adolf Nowaczyński

·

Když nás chtějí bohové potrestat, vyslyší naše modlitby.

Oscar Wilde

·

Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost.

Marcus Tullius Cicero

·

Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná.

Lech Przeczek

·

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno.

Johann Wolfgang Goethe

·

Láska je trest za to, že nenecháme, aby zůstalo jen při rozmnožování.

Helmar Nahr

·

Láska se dopouští i nejhoršího beztrestně.

·

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.

Publius Cornelius Tacitus

·

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost.

François de La Rochefoucauld

·

Myšlení není trestné.

Domitius Ulpianus

·

Nebe trestá rozumné bláznovství a blázny krátkými návštěvami rozumu, který se jim stal nevěrným.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

Marcus Tullius Cicero

·

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení.

Robert Burns

·

Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest.

Neznámý autor

·

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.

Sigmund Freud

·

Nikdo si s čertem nezahrává beztrestně.

Neznámý autor

·

Nikdy se spáchaný trestný čin neposuzuje přísněji pro pozdější okolnost.

Orosius Paulus

·

Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně.

Seneca

·

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.

Seneca

·

Ó tresti vášně! Odlož všechnu chtivost a hledej spokojenost; neboť žádostivému provždy bývalo odpíráno a spokojený byl milován a chválen.

Bahá’u’lláh

·

Odňat může být trest, vina však trvá dál.

Publius Ovidius Naso

·

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

Seneca

·

Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.

Xenofón

·

Plagiátor by měl za trest stokrát opsat celého autora.

Karl Kraus

·

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem.

Bohumil Hrabal

·

Pokud bych chtěl potrestat zemi, nechal bych vládnout filozofy.

#N/A

·

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění.

Ingmar Bergman

·

Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně.

Molière

·

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.

Giovanni Giacomo Casanova

·

Proč není znásilnění múzy trestné?

Gabriel Laub

·

S láskou se beztrestně nežertuje.

August Strindberg

·

Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.

Seneca

·

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.

François de La Rochefoucauld

·

Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest.

Albius Tibullus

·

Trest často dlouho čeká, ale náhle dopadne.

Publilius Syrus

·

Trest je jako jed, kterého lékař upotřebí, když nemůže jinak léčit.

#N/A

·

Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.

Karol Irzykowski

·

Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.

Michel De Montaigne

·

Trest za bigamii – dvě tchyně.

Václav Dušek

·

Trest za bigamii: Dvě tchyně.

Václav Dušek

·

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.

Oldřich Fišer

·

Umění sestavovat formuláře k vyplňování se skládá ze tří prvků: nejasnosti, nedostatku místa a co nejtěžších trestů za nesprávné vyplnění.

Cyril Northcote Parkinson

·

Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.

William Shakespeare

·

V přísnosti, již někdejší zhýralci projevují vůči mládeži, bývá cosi obzvláště ošklivého. Trestají mládež i za své někdejší přestupky a snad se mstí i za svou nynější nemohoucnost.

Ivo Andrič

·

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut.

Peirre Veron

·

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný – zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost.

Charles-louis Montesquieu

·

Velcí zloději často trestají menší.

Neznámý autor

·

Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.

Šalamoun

·

Vina spáchaná mnohými zůstává nepotrestána.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.

Publius Ovidius Naso

·

Výčitky svědomí nevyvolává poklesek, nýbrž trest.

Jean Dutourd

·

Za vraždu tchýně by měla být u soudu udělována nižší trestní sazba.

Pospíšil J

·

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu.

Neznámý autor

·

Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.

Seneca

·

Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.

Marcus Tullius Cicero

·

Žádný trest nikoho nenapraví. Udělá ho jen opatrnějším a mazanějším.

William Somerset Maugham

·

Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!

Marcus Tullius Cicero

·

Žena je muž, který byl potrestán.

Platón

·

Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence.

Henri Stendhal

·

Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.

Božena Němcová

·

Žít beznadějně v bídě překoná i trest.

Publilius Syrus

·

Život je krásný, daleká cesta, marné však není žádné volání, zemdlelý není ostudou světa hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá.

Stanislav Kostka Neumann

·

Život je nakonec potrestán smrtí.

Friedrich Schiller

·

Život: doživotní trest smrti.

Julian Tuwim

·

Zlý trest je pro lakomce vlastní povaha.

Publilius Syrus