·

Celé tajemství mého úspěchu spočívá v tom, že jsem si osvojil několik prostých pravd o lidské povaze.

Charles Spencer Chaplin

·

Chceš-li, aby ti pravda nezůstala skryta, obrať ji v její opak:
Řekové byli poraženi, Trója zvítězila, zatímco Penelopé byla děvka.

Ludovico Ariosto

·

Chránit vlastní tajemství, toť moudrost, ale očekávat totéž od druhých – toť hloupost.

Oliver Wendell Holmes

·

Chvála je obratná lichotka, skrytá a vybraná, a přináší uspokojení oběma stranám – jeden ji přijímá jako zasloužené ocenění svých hodnot, druhý ji udílí, aby bylo vidět, jak věci rozumí.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk handicapovaný pozná své skryté zdroje sil, teprve, když se s ním jedná jako s normálním.

Gottfried Keller

·

Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.

Jean Dutourd

·

Diskrétnost je umění vyžvanit tajemství tak, aby pečeť mlčenlivosti nebyla porušena.

Sidonie-gabrielle Colettová

·

Dobrý výrok je skrytější než drahokam, avšak nalezneš ho i u otrokyň drtících obilí.

Ptahhotep

·

Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější… Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?

Michel De Montaigne

·

Epocha vesmírných letů nepřeje tajemství. Kosmonautika mířící ke Slunci a hvězdám sonduje pro nás i v propastech minulosti.

Erich Von Däniken

·

Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, jenž nám osud poskytuje.

Samuel

·

Hudba je nejdokonalejší typ umění: neprozradí nikdy svoje tajemství.

Oscar Wilde

·

Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
“Ano, jistě,” řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
“Poušť je krásná…,” dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
“Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…,” řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
“Ano,” řekl jsem malému princi, “ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!”

Saint Antoine De Exupéry

·

I nejvěrnější milenci mají v lásce každá svá tajemství.

Charles Aznavour

·

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.

Svatý Ambrož

·

Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

Francis Bacon

·

Jednotlivec v národě má své chyby, ale souhrn národa je svatý, v něm skryty jsou zárodky všeho dobrého.

J. Holeček

·

Jistoty jsou dobré, nejistoty přitažlivé, tajemství vyzývavá.

Josef Čapek

·

Jizvy, které máš zvenku a jdou vidět tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska bolí mnohem mnohem víc.

Neznámý autor

·

Jsem unavený sám sebou, jsem unavený svým lhaním, jsem unaven tajemstvím, které musím skrývat.

Nicolas Chamfort

·

Jsou dvě věci, které muž nikdy nepochopí: tajemství stvoření a dámský klobouk.

Coco Chanelová

·

Jsou lidé, kteří špatně bydlí, špatně se šatí a špatně se živí, kteří na svém těle zkoušejí drsnot počasí, kteří se odříkají společnosti a tráví svůj život v samotě, kteří trpí minulostí, přítomností i budoucností, lidé, jejichž život je trvalým odříkáním a kteří přišli na kloub tajemství, jak dojít zkázy tou nejtrapnější cestou: jsou to lakomci.

Jean de La Bruyere

·

Každá důvěra je nebezpečná, není-li úplná. Je málo případů, kdy není třeba buď říci vše, anebo vše zatajit. Svěřili jste již příliš mnoho ze svého tajemství tomu, jemuž myslíte, že je nutno zamlčet jednu jedinou okolnost.

Jean de La Bruyere

·

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Eugéne Delacroix

·

Každé tajemství se prozradí vinou toho, kdo je svěřil.

Jean de La Bruyere

·

Kdo zachraňuje, ten se zachrání. To je tajemství pokroku – a jiné není a nebude.

Vladimír Sergejevič Solovjov

·

Když jsem byla mladší, pořád jsem se nemohla rozhodnout, jestli je láska skvělé a nádherné tajemství, nebo jenom blbost, kterou si za krize vymyslela parta hollywoodských filmových producentů, aby prodali víc lupenů, když už dárečky pro diváky přestaly táhnout. Teď si myslím, že se všichni rodíme s dírou v srdci a že pak hledáme osobu, která ji dokáže zaplnit.

Stephen King

·

Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.

Jaromír John

·

Láska je lék od násilí a klíček k tajemství světa.

Vladislav Vančura

·

Láska je tajemství – bohužel, pro mnohé jen obchodní.

Karl Ferdinand Gutzkow

·

Láska je tajemství, jež není možno skrýt.

Mauláná Núroddín Džámí

·

Lidé s viditelnými přednostmi – krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí – bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi – ctností, moudrostí – bývají pyšní.

Jean Paul

·

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek.

Henry Youngman

·

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.

George Bernard Shaw

·

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Jan Werich

·

Mlčení, jež je mocnějším prostředkem než mluvení, je také nejlepší cestou, jak sdělovat tajemství.

Lee Iacocca

·

Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.

Milan Růžička

·

Muž věrněji chová cizí tajemství než své vlastní. Žena naopak – prozrazuje lehčeji cizí než své.

Jean de La Bruyere

·

Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.

Immanuel Kant

·

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje.

George Bernard Shaw

·

Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.

Mark Twain

·

Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme ve skrytu srdce.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.

Karel Čapek

·

Není tak průhledné ženy, aby v sobě neskrývala mnohá tajemství.

Charles Aznavour

·

Nic tak nepolichotí naší samolibosti jako sdílnost těch, kteří jsou nad námi, jelikož ji považujeme za důsledek svých kvalit a zásluh, a nepřipustíme, že se nám svěřují nejspíš z holedbavosti, nebo že nedovedou udržet tajemství.

François de La Rochefoucauld

·

Obdiv je nejzamaskovanější, nejskrytější a nejelegantnější poklonou.

William Shenstone

·

Polibek je tajemství, které se prozrazuje ústům.

Edmond Rostand

·

Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.

Bahá’u’lláh

·

Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství.

Pittakos z Mytilény

·

Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží.

Anton Pavlovič Čechov

·

Pravda své tajemství věčně brání, čím víc jí vzývám, tím méně ji znám.

Johann Wolfgang Goethe

·

Pravé tajemství života je hledání krásna.

Anatole France

·

Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.

Marcus Tullius Cicero

·

Rytíř: A prozradíš potom svá tajemství? Smrt: Ne, žádná nemám.

Ingmar Bergman

·

S lidmi je třeba zacházet jako s dobrovolníky. Možná bychom měli požádat Armádu spásy nebo Červený kříž, aby se s námi podělily o svá tajemství.

Jonas Ridderstrale

·

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu.

Ralph Waldo Emerson

·

Slabí, kteří dovedou se svou slabostí dobře zacházet, jsou silní. To je tajemství úspěchu žen a rozvojových zemí.

Marcie Couve De Murville

·

Smrt drží v ústech spíše oheň než tajemství.

Gaius Titus Petronius

·

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.

Gaius Titus Petronius

·

Správné slovo na správném místě – toť tajemství dobrého stylu.

#N/A

·

Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.

#N/A

·

Tajemství – to je příliš mnoho pro jednoho, tak akorát pro dva a příliš málo pro tři.

J. B. Howell

·

Tajemství agitátora spočívá v tom, že se dělá tak hloupým, jako jsou jeho posluchači, aby si myslili, že jsou tak chytří jako on.

Karl Kraus

·

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.

Václav Havel

·

Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dost času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastní či nikoliv.

George Bernard Shaw

·

Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb a nespěchat.

Jaromír John

·

Tajemství je jako díra ve zdi; čím více se je snažíme skrýt, tím více se nám ukazuje.

Carmen Sylvová

·

Tajemství je tvým sluhou, držíš-li je, tvým pánem, sdělíš-li je.

·

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.

Oscar Wilde

·

Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží.

Benjamin Franklin

·

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Sigmund Freud

·

Tajemství nejmenších přirozených radostí přesahuje rozum.

Luc Clapiers De Vauvenargues

·

Tajemství nemá času; ale co nemá času, jest nyní a jest na tomto místě.

Thomas Mann

·

Tajemství úspěchu často spočívá v tom, že se ze dvou možností zvolí ta třetí.

Jean Rostand

·

Tajemství úspěchu je – mlčet o tom, co nevíte.

Voltaire

·

Tajemství úspěchu je vybrat si ze dvou možností tu třetí.

Jean Rostand

·

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.

François de La Rochefoucauld

·

Tajemství v silných tkví v tom, že se neustále přemáhají.

Maurice Barrés

·

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom – vážit si i malinkatých nahodilých radostí.

Samuel

·

Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže – že je zároveň tak silný i tak slabý.

Gilbert Pierre Cesbron

·

Tajemstvím dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra.

Max Ophüls

·

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.

Benjamin Disraeli

·

Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch.

Démokritos

·

Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví.

Benjamin Franklin

·

Umělci mají své tajemství, o kterém sami nic nevědí, cítí je jenom intuitivně.

Jean Dutourd

·

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět – ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto.

Ernst Fischer

·

V každém člověku je skryt básník. Ale musí bezpodmínečně ven?

Claus Wendt

·

V každém muži je skryta ctižádost – přechytračit koně, ryby a ženy.

Mark Twain

·

V každém snu je skryta hořkost konce. A konec postrádá vlídnost naděje.

Eduard Petiška

·

V podstatě lásky je skryta jedna věta, která je všude, kde dojde k lásce, opakována: Jsem zde pro Tebe.

Ladislav Boros

·

V tom, že jeden nese víc než druhý, je věčné tajemství lásky.

Abrham Alikjan

·

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

Marcus Tullius Cicero

·

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu – a ne každá epizoda za malér.

Harold Nicolson

·

Z jakého rozumného důvodu bych se měl bavit tajemstvím hvězd, maje ustavičně před očima vyhlídku na smrt nebo otroctví?

Anaximenes