·

A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.

Jan Werich

·

Absurdní divadlo je jediný druh umění, který ukazuje svět realisticky.

Gabriel Laub

·

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla.

Albert Camus

·

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

William Shakespeare

·

Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.

Jiří Kutina

·

Bohy poprvé přivedl na svět strach.

Publius Papinius Statius

·

Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.

Paulo Coelho

·

Buďme stručný, svět je přelidněn slovy.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.

Abdu’l-Bahá

·

Být na okraji světa není příznivá situace pro toho, kdy chce svět přetvořit.

Simone De Beauvoirová

·

Být neústupný jen ve věcech velikých.Nedělat si svět a život malými.

Josef Čapek

·

Být otylým není tělesná vlastnost – to je světový názor.

Kurt Tucholský

·

Být ve dvaceti chytřejší než celý svět – znamená prostě být mladý. Po třicítce být moudrý – znamená stárnout.

Gabriel Laub

·

Často nejistě stojí a neví, kam by měl jíti poutník, jenž volnou má cestu do všech čtyř světových stran.

Publius Ovidius Naso

·

Celá hudba světa je od věky věků tonální – až na jeden zanedbatelný omyl v 20. letech minulého století.

George Crumb

·

Celé dějiny světa jsou krutým posměchem na slova: Milujte se vespolek.

František Vymazal

·

Celé neštěstí tohoto světa pochází z toho, že je mnohem lehčí ztratit dobré zvyky než špatné.

William Somerset Maugham

·

Celý svět je k uzoufání smutný.

Nikolas Lenau

·

Celý svět je naplněn mnoha překážkami. Každý den je pociťujeme.

Molière

·

Celý svět je naší společnou vlastí.

Erasmus Rotterdamský

·

Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.

Hans Christian Andersen

·

Celým světem Mamon vládne, jemu náš se klaní věk, celou zeměkoulí točí průmysl a výdělek.

Josef František Smetana

·

Člověk bez vědomí – svět v temnotě.

Baltasar Gracián Y Morales

·

Člověk by měl být po celý život turistou – aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění.

Gabriel Laub

·

Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný.

Anton Myrer

·

Člověk musí být ve střehu, vědět, že nemá nic jisté, bezustání se chvět. Svět je nesmírně těžký. Je to jeho vlastnost. Jakmile se nadlehčí, lidé se nadechnou a už jásají. Jsou opojeni prostorem a modrem jako papíroví draci vypuštění k nebi. Myslí si, že se šňůra přetrhla, že budou donekonečna stoupat. Chudáci! Právě v tu chvíli by si měli dávat největší pozor. Šňůra se nepřetrhla. Napne se naráz, když to nejmíň čekáme. A v minutě je všechno na zemi.

Jean Dutourd

·

Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: „Celý svět je můj.“ Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: „Podívej se, nic si s sebou neberu.“

Talmud

·

Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.

Jan Werich

·

Člověk sám svého světa jest tvůrcem a má mlíti na svém vnitřním mlýně, třeba by vůkol všecky vody stály, všechen vítr a póry váznuly, všecky závaží světa tíže pozbyly a pera ve své pružnosti ke hnaní kol ochabovala.

Karel Slavoj Amerling

·

Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem – a to bahno je náš svět.

Osho

·

Člověk si přináší na svět jen pár schopností a pokud některou neužívá, ať z vlastní či cizí příčiny, dobrovolně či nuceně, ztratí ji navždycky.

Gabriel García Márquez

·

Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný.

Hans Christian Andersen

·

Člověk vstoupil do světa bez hluku.

Pierre Maria-Joseph Teilhard de chardin

·

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic.

Josef Čapek

·

Co dělá a vždy bude dělat z tohoto světa slzavé údolí, je nenasytná chtivost a pýcha lidstva.

Voltaire

·

Co zmůže svět proti nádhernému snu lidské duše?

Miloš Václav Kratochvíl

·

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní.

Gabriel Laub

·

Cynik se dívá na svět s monoklem na oku své duše.

#N/A

·

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

Avicenna

·

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

Stefan Zweig

·

Dějiny světa jsou světový soud.

John Fletcher

·

Dík úsilí státníků byla zachována světová nejistota.

Karel Čapek

·

Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Dokonalý člověk užívá svého srdce jako zrcadla. Nejde za věcmi, ani jim nejde vstříc: zrcadlí je, ale nepodržuje jich. Proto může překonat svět a zůstat nezraněn. Není otrokem své slávy, nemá pánů, nežene se za činností, nežene se za pozváním. Všímá si i toho nejmenšího, a přece je nevyčerpatelný, neboť je nad svým já.

Čuang-c’

·

Důstojná prohra někdy poslouží světu stejně spolehlivě jako vynikající úspěch.

Edward Dowden

·

Filozofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to – změnit ho.

Karl Marx

·

Filozofové jsou násilníci, kteří nemají k dispozici armádu, a proto si podrobují svět tím, že jej zavřou do nějakého systému.

Robert Musil

·

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže.

John King

·

Génius sejde ze světa vždy v pravý čas.

Alexandr Nikolajevič Skrjabin

·

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.

Bertrand Russell

·

Hoď kámen do rybníka a tento svět už nikdy nebude takový, jaký byl.

·

Horngrezova teze: Pro ekonomy je reálně existující svět většinou pouze výjimkou.

Murphy

·

Hranice mezi dobrem a zle, nedějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi “námi” a “nimi”. Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás.

Robert Fulghum

·

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.

Johann Wolfgang Goethe

·

I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte.

Neznámý autor

·

Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.

Bohumil Hrabal

·

Je v nás však touha roztřesené obrysy světa ustálit.

#N/A

·

Jedna polovina světa se směje druhé a blázni jsou všichni.

Baltasar Gracián Y Morales

·

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně – co svět světem stojí.

Karel Čapek

·

Jestli chceš, svět tě přežije o věky.

Czeslaw Milosz

·

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.

Mahátma Gándhí

·

Jsi-li úplně zoufalý, porovnej počet svých manželek s počtem ostatních žen a zjistíš, že svět je přece jenom krásně zařízen.

Gabriel Laub

·

Kat má zpravidla víc možností k optimistickému pohledu na svět než jeho oběť.

Gabriel Laub

·

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět – je sice hořká, ale sladce chutná.

Jaroslav Seifert

·

Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.

Sigmund Freud

·

Každý básník je do jisté míry reformátor, který se snaží zachránit svět před hříchem ošklivosti.

George Gordon Byron

·

Každý člověk, toť celý svět; pod každým náhrobním kamenem jsou pohřbeny světové dějiny.

Heinrich Heine

·

Kdo je přítel? Ten kdo první přichází, když celý svět odešel.

Orison Swett Marden

·

Kdyby blbost kvetla, byl by svět jako velká rozkvetlá zahrada.

Neznámý autor

·

Kdyby byl Bůh svolal ku stvoření světa komisi, nebylo by posud světa.

František Vymazal

·

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

Jan Hus

·

Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu krásné a svět by byl dokonalý.

Jaromír John

·

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.

Dalajláma

·

Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.

Voltaire

·

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.

Albert Einstein

·

Křesťanské rozhodnutí shledat svět ošklivým a špatným učinilo svět ošklivým a špatným.

Friedrich Nietzsche

·

Kříž vznikl průsečíkem čtyř světových stran, aby kdekoliv na světě mohl být na něj přibit nevinný člověk.

Bohumil Hrabal

·

Láska je od pradávna nejnovější a jediná světová událost.

Friedrich Rückert

·

Láska je pokus změnit kousek vysněného mého světa v realitu.

Neznámý autor

·

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali.

Paul Claudel

·

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře – strom, který rostl.

Neznámý autor

·

Láska se zrodila, aby se toulala světem a neustále se vzrušovala jeho kouzlem; ne aby dřepěla doma za pecí a vysušovala se jako syrové dřevo. Je to vlastně přelétavý pták, který na chvilku u každého spočine.

Gustave Courbet

·

Láska udržuje svět v pohybu.

Alphonse Daudet

·

Lež se nastoluje jako světový řád.

Franz Kafka

·

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části – jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude!

Josef Čapek

·

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.

Alfred Delp

·

Máme právo se ptát těch, kteří vyloučili ze svého světového názoru veškeré duchovní hodnoty, co tím získali.

Paul Brunton

·

Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe.

Jack Welch

·

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

Karel Čapek

·

Mladí jsme, dokud nejsme se světem spokojeni. Staří jsme, když už nejsme se světem spokojeni.

Gabriel Laub

·

Moderní svět není špatný; v některých věcech je moderní svět až příliš dobrý. Je plný zplanělých a promrhaných ctností.

Gilbert Keith Chesterton

·

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Reinhard K. Sprenger

·

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.

Maria von Ebner-Eschenbachová

·

Na světě existuje jen jedno hrdinství: vidět svět takový, jaký je, a milovat ho.

Michelangelo Buonarroti

·

Náboženství je víc než popření světa a života.

Albert Schweitzer

·

Nebýti lásky, lidé by zemřeli touhou, že nemohou stát se tím, čím chtějí být. Láska přišla na svět proto, aby každý poznal výsostnost zázraku – že je právě tím, čím je.

Jiří Wolker

·

Nejkrásnější zákoutí světa je v milencově náručí.

František Herites

·

Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Nejlepšího člověka vždy hledej mezi těmi, které svět zatracuje.

Sinclair Lewis