·

“Pojďte až na kraj.”
“Nemůžeme. Máme strach.”
“Pojďte až na kraj.”
“Nemůžeme. Spadneme!”

“Pojďte až na kraj.”

A oni šli.
A on je strčil.

A oni letěli.

Pojďme letět společně…

Neale Donald Walsch

·

Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti.

Xenofón

·

Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.

Publilius Syrus

·

Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

Jean Paul

·

Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí.

Walther

·

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol.

Jiří Švejda

·

Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.

Simone De Beauvoirová

·

Člověk by se měl bát jen svého strachu.

Neznámý autor

·

Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje.

Curzio Malaparte

·

Co skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach.

Lánský

·

Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.

Gaius Julius Caesar

·

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit.

Dále Carnegie

·

Dnes je možné úplně všechno a je třeba se bát pouze vlastního strachu.

Jonas Ridderstrale

·

Dvořit se přátelům mocných je slastí pro nezkušené, zkušený strach má.

Quintus Flaccus Horatius

·

Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.

Seneca

·

Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.

Romain Rolland

·

Jen činem roste mužnost, otálením strach.

Publilius Syrus

·

Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

Bertrand Russell

·

K odvaze nutí mě strach.

Publius Ovidius Naso

·

K odvaze nutí mne strach.

Publius Ovidius Naso

·

Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.

François de La Rochefoucauld

·

Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.

Publilius Syrus

·

Když jsou všichni odvážní, je to důvod k strachu.

Gabriel Laub

·

Když má člověk strach, přestává uvažovat.

Paul Henry Dietrich Holbach

·

Když někdo nemá žádný strach, nemá žádnou fantazii.

Erich Kästner

·

Kuráž není stav beze strachu, ale ocenění, že něco jiného je důležitější než strach.

Redmoon

·

Láska a svoboda znamenají konec strachu a otrokářství.

#N/A

·

Láska je vždy následována stínem strachu.

Osho

·

Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury.

Alexandr Alexandrovič Blok

·

Láska přináší jen samý nepokoj a strach.

Publius Ovidius Naso

·

Láska vítězí, ať strach je sebevětší.

Michelangelo Buonarroti

·

Láska, ta přináší jen nepokoj samý a strach.

Publius Ovidius Naso

·

Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.

Jean de La Bruyere

·

Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou.

Marcus Tullius Cicero

·

Lenost je strach před očekávanou prací.

Marcus Tullius Cicero

·

Lenost je strach před předpokládanou prací.

Marcus Tullius Cicero

·

Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.

Thomas Hobbes

·

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti.

Luc Clapiers De Vauvenargues

·

Máme u nás ustavičný strach o to, abychom byli na evropské úrovni. Cítíme se periferií i tam, kde bychom jí ani nemuseli být. Máme na úroveň poněkud chybný pohled: myslí se, že úrovní je jedině to poslední, nové, co přichází dnešní poštou z Paříže.

Josef Čapek

·

Mnohdy jsme silní ze slabosti a zmužilí ze strachu.

François de La Rochefoucauld

·

Muži jsou udatní. Když ne od přírody, tak aspoň ze strachu před výsměchem.

Nicolas Chamfort

·

Muži se nesmí láskou rozcitlivět, aby pomyšlení na smrt vyvolávalo v nich strach před smrtí.

Baldassare Castiglione

·

Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře.

Arthur Hailey

·

Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru.

Decimus Magnus Ausonius

·

Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze strachu, když nebezpečí přijde. Nechť neprosím o utišení mé bolesti, ale o srdce díky kterému bych ji zdolal.

Tagore

·

Nejrychleji se rodí strach.

Leonardo Da Vinci

·

Největší strach mají podvodníci ještě větších podvodníků.

Jarmil Sekera

·

Největší strach ve vězení má ředitel.

George Bernard Shaw

·

Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.

Ze Samu Epikúros

·

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.

Henry Ford

·

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.

Démokritos

·

Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.

Frank Patrick Herbert

·

Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.

Seneca

·

Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.

Ivan Vladimirovič Mičurin

·

Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti říká, že si nikdy nezoufá.

E. Fried

·

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.

Ruth Rendellová

·

Nutím se do smíchu kvůli všemu ze strachu, abych se nad tím nerozplakal.

Pierre-augustin Caron De Beaumarchais

·

Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti – neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.

François de La Rochefoucauld

·

Odvaha je strach, který se modlí.

Paulo Coelho

·

Odvahou se zakrývá velký strach.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Opozice je politické využívání antigestového efektu: Může si dovolit všechno, aniž musí mít strach z následků.

Hans Schweizer

·

Poznání představuje konec strachu.

Jiří Švejda

·

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních.

František Vymazal

·

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

André Maurois

·

Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.

Seneca

·

První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.

Publius Papinius Statius

·

Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme – a raději o tom moc nepřemýšlíme – že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.

Eduard Petiška

·

Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.

Henri Stendhal

·

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.

John Lennon

·

S láskou je to jako s ohněm – plane, jen když se do ní dmychá, uhasne, jakmile v ni přestaneme doufat nebo se o ni začneme strachovat.

François de La Rochefoucauld

·

Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká “já”, vůdce říká “my”. Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká “Jděte!”, vůdce říká “Pojďme!”

#N/A

·

Skromnost není nic jiného nežli strach před směšností.

Edgar Wallace

·

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.

François de La Rochefoucauld

·

Smích – tu ozvěnu našeho pláče – to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. Kdybychom – nedejte bohové – tu sladkou můru polapili, bylo ba na světě po srandě.

Jan Werich

·

Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí.

Joachim Du Bellay

·

Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.

Seneca

·

Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky; jakmile je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.

Publius Cornelius Tacitus

·

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.

Stefan Zweig

·

Strach je nejpřísnější opravce.

Mladší – Gaius Caecilius Secun Plinius

·

Strach má sto očí a všechny jsou pro to, aby týraly bušící srdce.

William Wordsworth

·

Strach nasazuje lidem masky – vášeň je shazuje.

#N/A

·

Strach nohám dá křídla.

Maro Publius Vergilius

·

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.

Neznámý autor

·

Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.

Démokritos

·

Strach roste otálením, mužnost odvahou.

Publilius Syrus

·

Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší.

Publilius Syrus

·

Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.

Daniel Defoe

·

Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.

William Shakespeare

·

Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.

·

Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.

Publilius Syrus

·

Strachu před policií se asi nezbavíme. Je to přirozený. Má ho každý slušný člověk. Tkví to v nedostatcích našeho společenského pořádku.

Erich Maria Remarque

·

Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.

Herbert Edward Read

·

Umění umírat by bylo nejlehčí, kdyby mu náš strach nedodával takové váhy.

Michel De Montaigne

·

V lásce je strach součástí rozkoše.

Jerzy Broszkiewicz

·

Veliký strach lze odvahou zakrýt.

Marcus Annaeus Lucanus

·

Veliký strach lze zakrýt odvahou.

Marcus Annaeus Lucanus