·

A marně svou modlitbou se bráníš naléhání stáří, vráskám a nezdolné síle smrti.

Quintus Flaccus Horatius

·

Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!

Miloš Kopecký

·

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.

Jean de La Bruyere

·

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří.

Johann Wolfgang Goethe

·

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří.

·

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít.

Marguerite Yourcenarová

·

Člověk dovede i ve stáří milovat, není však schopen zahořet láskou.

Pedro Calderón De La Barca

·

Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří.

Jean Dutourd

·

Co nám udělá stáří, když jsme dva.

Henri Stendhal

·

Ctnost je jako plíseň. Chytá se stáří.

Ralph Waldo Emerson

·

Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.

Victor Hugo

·

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.

Michel De Montaigne

·

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel.

Seneca

·

Fantazie se nejméně projevuje ve stáří.

Jean Paul

·

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.

Johann Wolfgang Goethe

·

Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.

Marcus Tullius Cicero

·

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím.

François de La Rochefoucauld

·

Již od mládí je třeba mít před očima stáří.

Gaius Lucilius

·

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří.

Robert Louis Stevenson

·

Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.

Marcus Tullius Cicero

·

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.

Karel Havlíček Borovský

·

Krása není znakem dobroty. Leda ve stáří.

Jean Paul

·

Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří.

Marcus Tullius Cicero

·

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek.

Truman Capote

·

Mládež dneška by měla občas uvážit, že bude stářím zítřka.

Evelyn Arthur John waugh

·

Mládí ať opěvá lásky, stáří zas válečné činy.

Sextus Propertius

·

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti.

Jan Werich

·

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc.

François de La Rochefoucauld

·

Mládí ji udělalo herečkou, ale teprve stáří ji donutilo hrát.

S. Buchlák

·

Mladí mají aspirace, které se nikdy neuskuteční, stáří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo.

Saki

·

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně.

Sherwood Anderson

·

Mládí v své naději před ničím necouvá a stáří nemilosrdné je.

Jean De La Fontaine

·

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech – mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál.

Vasilij Markovič Šukšin

·

Nejsilnějším lékem na stáří je láska.

John Stuart Mill

·

Některým druhům vína a pravdy stáří neprospívá.

Gabriel Laub

·

Neštěstí, které přijde ve stáří, je dvojnásobné.

Heinrich Heine

·

Nestřídmí mají krátký věk a zřídka stáří.

Marcus Valerius Martialis

·

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří.

Johann Wolfgang Goethe

·

Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři.

François de La Rochefoucauld

·

Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří.

Vladimír Vondráček

·

Pokrok v životě: čím je naše stáří pokročilejší, tím míň se dokážeme nadchnout pro pokrok.

Gabriel Laub

·

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří.

Gilbert Keith Chesterton

·

Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.

Marcus Tullius Cicero

·

Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.

Marcus Tullius Cicero

·

Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.

Marcus Tullius Cicero

·

S přibývajícím stářím se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní také nejsou.

Gabriel Laub

·

Šedesát let je pro šedesátníka přiměřené stáří.

Gabriel Laub

·

Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří.

Démokritos

·

Síla stáří a zvyku je nesmírná.

Marcus Tullius Cicero

·

Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.

Marcus Tullius Cicero

·

Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové posledních let života.

Henryk Sienkiewicz

·

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle.

Oldřich Fišer

·

Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.

Démokritos

·

Stáří je dnes opuštěnější než kdysi.

Josef Charvát

·

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim.

Titus Livius

·

Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.

Marcus Tullius Cicero

·

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.

Jean Paul

·

Stáří je třeba obávat se víc než smrti.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout.

William Somerset Maugham

·

Stáří má také svoje výhody. Nemusí se tak ohlížet na diskrétnost.

Lafayette Ronald Hubbard

·

Stáří manželky se má rovnat polovičnímu stáří manžela plus sedm.

Cyril Northcote Parkinson

·

Stáří může být nešťastné a neradostné právě tak jako mládí. Srovnávám-li, nezdá se mi stáří i se všemi slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje těchto radostí jsou jiné.

Wilhelm Von Humboldt

·

Stáří může být sladké, když je jako mládí.

Cheilón

·

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost.

Ernest Hemingway

·

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.

Jean Paul

·

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.

Ernest Hemingway

·

Stáří před hloupostí nechrání.

Neznámý autor

·

Stáří přináší ztroskotání.

Charles De Gaulle

·

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet.

Arthur Schopenhauer

·

Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ.

Menandros

·

Stáří se vplíží, aniž to tušíš.

Decimus Iunius Iuvenalis

·

Stáří totiž vzbuzuje úctu teprve tehdy, jestliže si udržuje a obohacuje svá práva, nikomu se nepoddává, a jestliže na svými vládne až do posledního dechu.

Marcus Tullius Cicero

·

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel.

Ogden Nash

·

Stáří začíná od chvíle, kdy se nám všechna děvčata začínají zdát hezká.

Neznámý autor

·

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké.

Julian Tuwim

·

Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.

Ladislav Klíma

·

Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.

Marcus Tullius Cicero

·

Triumf ducha, věčnost krásy. Kde není stáří, není změny. Zde promlouvá nesmrtelnost.

Josef Bohuslav Foerster

·

Vášně mládí jsou neřestmi stáří.

Joseph Joubert

·

Vášně mladosti jsou neřestí stáří.

Joseph Joubert

·

Vášně umírají ve dnech stáří.

John Robinson Jeffers

·

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.

Arthur Schopenhauer

·

Vy tedy, sire, nehrajete whist? Běda, jak smutné stáří si připravujete!

Charles Maurice Talleyrand

·

Za mládí platíme hloupostí, za moudrost stářím.

Václav Dušek

·

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím.

Václav Dušek

·

Zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.

#N/A

·

Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.

František Xaver Šalda

·

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.

Marcel Achard

·

Ženy střeží ve stáří něco, co v mládí marně hledaly.

Wilhelm Von Humboldt