·

Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!… A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.

Erasmus Rotterdamský

·

Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.

Josef Čapek

·

Častý smutek člověka ničí.

Walther Von Der Vegelweide

·

Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil.

Zdeňka Ortová

·

Člověk musí být buď smutný nebo veselý. Klid je teplý chléb pro jedlíky a spáče.

Eugene Gladstone O`Neill

·

Déšť je smutný, protože nám připomíná čas, kdy jsme byli rybami.

Ramón Gómez De La Serna

·

Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí…

Banesh Hoffmann

·

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.

Martin Luther

·

Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.

Jan Neruda

·

Humor je nejdůstojnější projev smutku.

Miloš Kopecký

·

Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.

Oscar Wilde

·

Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.

Pablo Picasso

·

Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.

Johann Wolfgang Goethe

·

Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.

Albert Einstein

·

Je to smutně poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.

Gabriel Laub

·

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.

Jan Werich

·

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.

Honoré De Balzac

·

Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let a smutku.

John Ernst Steinbeck

·

Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.

Karel Čapek

·

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Gaius Valerius Catullus

·

Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.

Molière

·

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

Johann Wolfgang Goethe

·

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.

Johann Wolfgang Goethe

·

Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.

Johann Wolfgang Goethe

·

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.

Elbert Hubbard

·

Medicína je veselé povídání o smutných věcech.

Jan Jánošík

·

Na tomto světě máš radost z dobrého jména a na onom světě z dobrého skutku. Bohatství získané bez nich v sobě nic nemá, není ti k radosti, je leda k smutku

Sakja-pandita

·

Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Publius Cornelius Tacitus

·

Nebýt milován znamená pro dospělého člověka pouze něco nepohodlného, nepříjemného a smutného. Není to však nic, kvůli čemu bychom měli panikařit, chovat se násilnicky nebo se opíjet do němoty.

Paul Hauck

·

Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.

Jan Neruda

·

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.

Jan Neruda

·

Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.

Mark Twain

·

Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.

Henry Wadsworth Longfellow

·

Nezáleží mi na tom, jestli to sbohem řeknu smutně nebo rád, ale když odněkud odcházím, tak si chci uvědomit, že odcházím. Když to člověk neví, je mu pak ještě hůř.

Jerome David Salinger

·

Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.

Démokritos

·

Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý.

Hana Prošková

·

O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.

Jan Spálený

·

Po souloži je každý tvor smutný.

Aristoteles

·

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.

Svatý Tomáš Akvinský

·

Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?

Ramón Gómez De La Serna

·

Sentimentalita je vulgarizace smutku.

Jan Werich

·

Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.

František Vymazal

·

Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.

Sören Kierkegaard

·

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem.

Lech Przeczek

·

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

·

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.

William Faulkner

·

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.

Quintus Flaccus Horatius

·

Smutným hodiny se dlouhé zdají.

William Shakespeare

·

Smutným hodiny se zdají dlouhé.

William Shakespeare

·

Svatá pravda – ať je zima, ať je šero, ať je koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.

Jiří Voskovec

·

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.

Neznámý autor

·

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

William Shakespeare

·

Ty smutné masky ženské tváře, namalované na ženské tváře.

Gabriel Laub

·

Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného.

William Somerset Maugham

·

Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.

Neznámý autor

·

Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších.

Heinrich Von Kleist

·

Zdá se, že novou svatou trojicí jsou nyní sex, smutek a stres.

Jonas Ridderstrale

·

Ze smutku se nezrodí žádný čin.

Stefan Zweig

·

Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.

Svatý Tomáš Akvinský

·

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.

Erich Maria Remarque

·

Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější.

Claude Bernard