·

A ztratí-li kdo důstojnost svou dřívější, je ve svém neštěstí jen pro smích zbabělcům.

Phaedrus

·

Bázlivý hlas ministrů nikdy nedokáže donést ke sluchu králů stížnost nešťastníků, je třeba, aby křik lidu mohl proniknout až k trůnu.

Sa’di abú abdillah

·

Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí…

Karel Čapek

·

Býti chudákem a spolu dobrákem je dvojí neštěstí.

František Vymazal

·

Často kruté utrpení, jež nám způsobila jedna žena, se stává příčinou lásky, kterou vzbudíme u jiné ženy. A také příčinou jejího neštěstí.

André Maurois

·

Celý život jsem nešťastný, že jsem se nestal slavným malířem.

Karel Gott

·

Chcete-li člověka ochránit před lidskou závistí, musíte ho učinit absolutně nešťastným.

Oldřich Fišer

·

Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpěti je zločinem na národu.

George Bernard Shaw

·

Člověk je nešťasten proto, že nezná přírodu.

Paul Henry Dietrich Holbach

·

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám.

François de La Rochefoucauld

·

Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Paul Henry Dietrich Holbach

·

Člověka nic nečiní tak starým jako neštěstí.

Oscar Wilde

·

Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

Immanuel Kant

·

Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.

Maro Publius Vergilius

·

Co je to neštěstí, vím a snažím se nešťastným prospět.

Maro Publius Vergilius

·

Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.

Publilius Syrus

·

Do neštěstí vás přivádí nikoliv věci, které nevíte, nýbrž věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.

Seneca

·

Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půl zla.

Titus Maccius Plautus

·

Domýšlivost sice nebývá chorobou infekční, ale zpravidla nezhojitelnou. Někdy je operovatelná chirurgem, který má podivné jméno. Neštěstí.

Jaromír John

·

Filosofie hravě zdolává veškerá obrovská neštěstí v minulosti i v budoucnosti. Ale jedno jediné malé neštěstí v přítomnosti zdolá veškerou filosofii.

François de La Rochefoucauld

·

Filozofie snadno triumfuje nad neštěstím minulým i budoucím; přítomné neštěstí však triumfuje nad filozofií.

François de La Rochefoucauld

·

Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.

Hector Berlioz

·

I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná.

Olga Scheinpflugová

·

Inteligence se rodí proto, aby byla nešťastná.

Arnold Toynbee

·

Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.

Napoleon Bonaparte

·

Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se sami máme vyhnout.

Publilius Syrus

·

Je užitečnější zatěžovat si mysl snášením neštěstí, které už přišlo, než předvídáním toho, které by teprve mohlo přijít.

François de La Rochefoucauld

·

Jedináček je vždy nešťastné dítě.

Gotthold Ephraim Lessing

·

Jedním z neštěstí, která doléhají na velké duchy, je jejich nevyhnutelné pochopení pro všechny věci – pro neřesti právě tak jako pro ctnosti.

Honoré De Balzac

·

K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.

Chylón

·

Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti.

Napoleon Bonaparte

·

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody.

Pearl S. Buck

·

Každý říká nesmysly. Neštěstí je, když se to dělá slavnostně.

François de La Rochefoucauld

·

Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.

Sókratés

·

Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.

Miguel de Cervantes

·

Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.

Emily Dickinsonová

·

Když literární kritik neumí psát, je to jen poloviční neštěstí. Horši je, když neumí číst.

Gabriel Laub

·

Ke cti ctnosti je třeba přiznat, že se lidé tím, že spáchají zločin, dostanou často do velikého neštěstí.

François de La Rochefoucauld

·

Kulturní člověk – to je ten, kdo je schopen soucitu. Je to nešťastný, trýznící-se talent.

Vasilij Markovič Šukšin

·

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.

Edith Piaf

·

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.

Marcus Tullius Cicero

·

Máš-li neštěstí, skrývej je, abys nečinil radost nepřátelům.

Periandros

·

Mládí není žádné neštěstí, to přejde s léty.

Isaak Emmanuilovič Babel

·

Mnozí lidé si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí.

André Maurois

·

Na nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí.

Francis Scott Fitzgerald

·

Naděje je poslední útěchou v neštěstí.

Seneca

·

Naše neštěstí mnohdy poleví, když přemýšlíme, jak bychom je co nejefektněji předvedli.

François de La Rochefoucauld

·

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

Friedrich Nietzsche

·

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

Albert Camus

·

Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.

Seneca

·

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

Václav Havel

·

Nejsme nikdy tak nešťastni, jak si myslíme.

Marcel Proust

·

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje.

Harry Emerson Fosdick

·

Největší smůla v lásce – nešťastně se zamilovat do vlastní manželky.

Gabriel Laub

·

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

George Bernard Shaw

·

Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.

Seneca

·

Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.

Orison Swett Marden

·

Nenávidím všechno fušerství jako hřích, především však fušerství ve státních záležitostech, které přinese jen neštěstí tisícům a miliónům.

Johann Wolfgang Goethe

·

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.

Blaise Pascal

·

Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.

Blaise Pascal

·

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila.

Blaise Pascal

·

Nerozumní nabývají rozum neštěstím.

Démokritos

·

Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.

Démokritos

·

Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat.

Eduard Bass

·

Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.

Jean Paul

·

Neštastní jsou ti, kteří se domnívají, že je jim vše dovoleno.

Marcellinus Ammianus

·

Nešťastní lidé se často spojují.

Gotthold Ephraim Lessing

·

Nešťastníci jsou tak bláhoví, že pro ně i prázdný soucit znamená vrchol blaha.

François de La Rochefoucauld

·

Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.

Jean Marie Guyau

·

Nešťastný je ten, kdo nedokáže snášet neštěstí.

Biás

·

Nešťastný ten, jehož moudrost nikomu neprospěje.

Walther Von Der Vegelweide

·

Nešťastnými a zlými se stáváme jen proto, že zneužíváme svých schopností.

Jean Jacques Rousseau

·

Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.

Stefan Zweig

·

Neštěstí druhých vzrušuje ty, kteří se sami cítí méněcenní a slabí.

Alfred Adler

·

Neštěstí je nejvšednější věc, jaká existuje.

Erich Maria Remarque

·

Neštěstí je příležitost pro statečnost.

Seneca

·

Neštěstí je příležitostí pro statečnost.

Seneca

·

Neštěstí je ta nejvšednější věc, jaká existuje.

Erich Maria Remarque

·

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.

Samuel

·

Neštěstí jednoho je rozptýlením pro ostatní.

Ján Johanides

·

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy – to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

Napoleon Bonaparte

·

Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.

Honoré De Balzac

·

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.

Maro Publius Vergilius

·

Neštěstí národa je v tom, když se začnou deformátoři vydávat za reformátory.

Václav Zima

·

Neštěstí naučí člověka se modlit.

Titus Livius

·

Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak hrozného. Všechno záleží v tom, jakou před-stavu si o něm člověk udělá.

Jean Dutourd

·

Neštěstí se nepoddávej, ale jdi proti němu se vší odvahou.

Maro Publius Vergilius

·

Neštěstí stejně jako soucit se může stát zvykem.

Graham Greene

·

Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.

Oscar Wilde

·

Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.

Ze Samu Epikúros

·

Nezlobte se na své děti! Děti se nejprve rodí jako důsledek vašich hloupostí, a teprve pak se stávají příčinou vašeho neštěstí.

Dušan Radovič

·

Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.

Seneca

·

Nikde jsem neviděl tolik nešťastných lidí vydělávajících 100 000 dolarů ročně jako zde v Hollywoodu.

Samuel Goldwyn

·

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.

Napoleon Bonaparte

·

Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.

François de La Rochefoucauld

·

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí.

Geree

·

Obvyklá záminka těch, kdo přivádějí druhé do neštěstí, je, že chtějí jejich dobro.

Luc Clapiers De Vauvenargues

·

Odvahu?! Ve chvíly kdy má skončit mé neštěstí mě odvaha rozhodně neopustí!

Marie Antoaneta